služby BožieSlužby Božie

Služby Božie | 22. nedeľa po Svätej Trojici

Posledná akualizácia 2. decembra 2021 o 19:18

22. nedeľa po Svätej Trojici, 31. október 2021 a Pamiatka reformácie

Z dôvodu zastupovania sa uskutočnia iba jedny služby Božie o 10.45 hod.

Okres Púchov sa ešte v tú nedeľu nachádza v červenom semafore. Pred vstupom do kostola bude br. dozorca pri vyplnení alebo aktualizovaní povinného zoznamu účastníkov, ktorý sa vykonáva podľa nariadenia vlády Vyhláškou č. 241 a 254 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a ktorý slúži výlučne pre potreby RÚVZ, na jeho vyžiadanie. Prekrytie citlivých údajov čistým papierom je v rámci GDPR súčasťou tzv. Politiky čistého stola. Zoznam je inak uložený v zborovom archíve v uzamykateľnej skrinke.