služby BožieSlužby Božie

Služby Božie | V II. nedeľu po Zjavení

2. nedeľa po Zjavení – 16. január 2022
Téma: „Ježišova prítomnosť pasväcuje domácnosť“

Služby Božie pre 30 prítomných v režime „OP“ sa uskutočnia o 10.45 hod. Pred vstupom do kostola bude uvedené doklady kontrolovať br. dozorca.

Pre tých, ktorí nespĺňajú podmienku „OP“ bude kostol otvorený na individuálne modlitby a stíšenie pre max. 6 osôb /s respirátorom/ od 09.45 hod. do 10.05 hod. a od 10.05 do 10.25 hod.

čítať viac
služby BožieSlužby Božie

Služby Božie | V IV. nedeľu adventnú

Služby Božie v nedeľu, 19. decembra, na IV. nedeľu adventnú sa uskutočnia v režime OP, teda očkovaní a prekonaní pre max. 30 prítomných v dvoch časoch – o 09.30 hod. a o 10.45 hod.

  • Počet prihlásených ku 12.12. na termín 09.30 hod. – 1
  • Počet príhlásených na termín 10.45 hod. – 16

Pre záujemcov, ktorí nespĺňajú OP, bude kostol otvorený na indiviuálne stíšenie od 09.00 – 09.20 hod.

čítať viac
služby BožieSlužby Božie

Služby Božie | V III. nedeľu adventnú

3. nedeľa adventná – 12. december 2021
Téma: „Pripravovateľ cesty Pánovi“

Služby Božie pre 30 prítomných v režime „OP“ sa uskutočnia o 10.45 hod. O navýšení počtu služieb Božích pre ďalšiu nedeľu sa spolu dohodneme po skončení týchto služieb Božích. Pred vstupom do kostola bude uvedené doklady kontrolovať br. dozorca.

Pre tých, ktorí nespĺňajú podmienku „OP“ bude kostol otvorený na individuálne modlitby a stíšenie pre max. 6 osôb /s respirátorom/ od 09.45 hod. do 10.05 hod. a od 10.05 do 10.25 hod.

čítať viac
služby BožieSlužby Božie

Služby Božie | Posledná nedeľa cirkevného roka

Posledná nedeľa cirkevného roka, 21. november 2021
Téma: “O bdelosti a očakávaní”

ZMENA! Služby Božie sa uskutočnia od 09.30hod. v režime “základ” a 10.45 hod. v režime OTP. Obe vykoná domáci farár P. Fabok

Pred vstupom do kostola bude br. dozorca pri vyplnení alebo aktualizovaní povinného zoznamu účastníkov, ktorý sa vykonáva podľa nariadenia vlády Vyhláškou č. 241 a 254 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a ktorý slúži výlučne pre potreby RÚVZ, na jeho vyžiadanie. Prekrytie citlivých údajov čistým papierom je v rámci GDPR súčasťou tzv. Politiky čistého stola. Zoznam je inak uložený v zborovom archíve v uzamykateľnej skrinke.

čítať viac
služby BožieSlužby Božie

Služby Božie | 24. nedeľa po Svätej Trojici

24. nedeľa po Svätej Trojici, 14. november 2021
Téma: “O poslednom súde”

– od 09.30 hod. sa uskutočnia služby Božie v režime „základ”
– od 10.45 hod. sa uskutočnia služby Božie v režime “OTP”

Po skončení služieb Božích sa bude konať pracovné stretnutie zborového presbyterstva.

Pred vstupom do kostola bude br. dozorca pri vyplnení alebo aktualizovaní povinného zoznamu účastníkov, ktorý sa vykonáva podľa nariadenia vlády Vyhláškou č. 241 a 254 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a ktorý slúži výlučne pre potreby RÚVZ, na jeho vyžiadanie. Prekrytie citlivých údajov čistým papierom je v rámci GDPR súčasťou tzv. Politiky čistého stola. Zoznam je inak uložený v zborovom archíve v uzamykateľnej skrinke.

čítať viac
služby BožieSlužby Božie

Služby Božie | 23. nedeľa po Svätej Trojici

23. nedeľa po Svätej trojici, 7. november 2021 – Pamiatka zosnulých

– od 09.00 hod. sa bude v kostole prisluhovať podľa hygienických nariadení sviatosť Večere Pánovej
– od 09.30 hod. sa uskutočnia služby Božie v režime „základ”
– od 10.45 hod. sa uskutočnia služby Božie v režime “OTP”

Pred vstupom do kostola bude br. dozorca pri vyplnení alebo aktualizovaní povinného zoznamu účastníkov, ktorý sa vykonáva podľa nariadenia vlády Vyhláškou č. 241 a 254 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a ktorý slúži výlučne pre potreby RÚVZ, na jeho vyžiadanie. Prekrytie citlivých údajov čistým papierom je v rámci GDPR súčasťou tzv. Politiky čistého stola. Zoznam je inak uložený v zborovom archíve v uzamykateľnej skrinke.

čítať viac
služby BožieSlužby Božie

Služby Božie | 22. nedeľa po Svätej Trojici

22. nedeľa po Svätej Trojici, 31. október 2021 a Pamiatka reformácie

Z dôvodu zastupovania sa uskutočnia iba jedny služby Božie o 10.45 hod.

Okres Púchov sa ešte v tú nedeľu nachádza v červenom semafore. Pred vstupom do kostola bude br. dozorca pri vyplnení alebo aktualizovaní povinného zoznamu účastníkov, ktorý sa vykonáva podľa nariadenia vlády Vyhláškou č. 241 a 254 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a ktorý slúži výlučne pre potreby RÚVZ, na jeho vyžiadanie. Prekrytie citlivých údajov čistým papierom je v rámci GDPR súčasťou tzv. Politiky čistého stola. Zoznam je inak uložený v zborovom archíve v uzamykateľnej skrinke.

čítať viac