služby BožieSlužby Božie

Služby Božie | Posledná nedeľa cirkevného roka

Posledná nedeľa cirkevného roka, 21. november 2021
Téma: “O bdelosti a očakávaní”

ZMENA! Služby Božie sa uskutočnia od 09.30hod. v režime “základ” a 10.45 hod. v režime OTP. Obe vykoná domáci farár P. Fabok

Pred vstupom do kostola bude br. dozorca pri vyplnení alebo aktualizovaní povinného zoznamu účastníkov, ktorý sa vykonáva podľa nariadenia vlády Vyhláškou č. 241 a 254 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a ktorý slúži výlučne pre potreby RÚVZ, na jeho vyžiadanie. Prekrytie citlivých údajov čistým papierom je v rámci GDPR súčasťou tzv. Politiky čistého stola. Zoznam je inak uložený v zborovom archíve v uzamykateľnej skrinke.