služby BožieSlužby Božie

Služby Božie | V II. nedeľu po Zjavení

2. nedeľa po Zjavení – 16. január 2022
Téma: „Ježišova prítomnosť pasväcuje domácnosť“

Služby Božie pre 30 prítomných v režime „OP“ sa uskutočnia o 10.45 hod. Pred vstupom do kostola bude uvedené doklady kontrolovať br. dozorca.

Pre tých, ktorí nespĺňajú podmienku „OP“ bude kostol otvorený na individuálne modlitby a stíšenie pre max. 6 osôb /s respirátorom/ od 09.45 hod. do 10.05 hod. a od 10.05 do 10.25 hod.