SPOLOČENSTVÁ

Stretnutia detskej besiedky

Na našich stretnutiach sa snažíme deti viesť k láske a viere k Pánu Bohu. Učíme im dať odpovede napr. na nasledovné otázky: Kto je Pán Ježiš? Prečo je pre nás dôležitý? Kto stvoril svet a všetky jeho krásy? Kto nám v živote môže jedine pomôcť, keď je ťažko a kto nás ochraňuje?

DETSKÁ BESIEDKA

Vedemie mladú generáciu k úspechu

Dajte svojmu dieťatku príležitosť navštevovať detskú besiedku, aby ste mu pomohli rozvíjať sa komplexne vo všetkých aspektoch

Tvorivé aktivity

Kreativita a tvorivosť nie sú veci, ktoré sú nám dané do vienka. Treba ich rozvíjať, a to od malička.

Biblické príbehy

Pomocou nich sa dá ukazovať, hľadať, určovať, vysvetľovať, čo dieťa pozná a čo ešte nepozná.

Detské piesne

Jedným z najlepších spôsobov ako motivovať deti sa učiť, je spievať si s nimi detské piesne.

Učenie sa a hry

Vzdelávanie hravou formou je super spôsob ako sa s deťmi učiť, aby sme udržali ich pozornosť.

Zdajú sa ti priestory detskej besiedky pritesné?

Tým, ktorým sú už detské topánky primalé a priestory pritesné, je tu možnosť prichádzať na dorast.

Deti učíme hravou formou

Biblia je plná vzácnych a krásnych príbehov, ktoré nesú osobité posolstvo pre život každého človeka. Z týchto príbehov čerpáme a učíme. Učenie je jednoduché, názorné, veríme, že prijateľné a pochopiteľné pre všetky detičky. Súčasťou stretnutí sú piesne, spev, modlitby, ale vždy aj viac či menej náročná ručná práca, ktorú však vždy zvládnu všetky deti s pomocou rodičov.

Naša vízia

Veríme, že zmysel stretnutí je veľký a odzrkadlí sa skôr či neskôr v živote detí a dúfame, že i v každodennom správaní.

Naša misia

Zo stretnutia si deti odnesú nielen to, čo sa dozvedeli, naučili, čím sa potešili, ale aj peknú vec, ktorú si sami vyrobili.

DETSKÁ BESIEDKA

Stretnutia detskej besiedky

Detská besiedka je miestom a možnosťou, kde sa podáva evanjelium deťom formou ich veku prijateľnou.

Mladšie deti

Stretnutie besiedky pre deti vo veku od 0 po 2. ročník základnej školy (vrátane)

Staršie deti

Stretnutie besiedky pre deti od 3. ročníka po 6. ročník základnej školy (vrátane)

Každú nedeľu

Spoločné stretnutia besiedky, každú nedeľu, okrem sviatkov v zborovej miestnosti

Vždy od 10.45

Pravidelné stretnutia besiedky začínajú každú nedeľu pred začiatkom služieb Božích

DETSKÁ BESIEDKA

Stretnutia detskej besiedky

Za pedagogicko-výchovnú činnosť a láskavé vedenie ďakujeme všetkým učiteľkám detskej besiedky

CHCETE PODPORIŤ NAŠU SLUŽBU?

Našu službu môžete podporiť finančne alebo duchovne