Rozlucka_headerÚmrtie

Posledná rozlúčka s Miroslava Putalová

Miroslava Putalová - parte

Rok narodenia:
1956

Dátum úmrtia:
05. Máj 2024

Posledná rozlúčka:
08. Máj 2024

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás opustila naša spolusestra Miroslava Putalová.

S našou drahou zosnulou sa spoločne rozlúčime v stredu 05. Mája 2024 o 13:00 hodine v kostole v Lazoch pod Makytou.