služby BožieSlužby Božie

Služby Božie | 23. nedeľa po Svätej Trojici

Posledná akualizácia 2. decembra 2021 o 19:10

23. nedeľa po Svätej trojici, 7. november 2021 – Pamiatka zosnulých

– od 09.00 hod. sa bude v kostole prisluhovať podľa hygienických nariadení sviatosť Večere Pánovej
– od 09.30 hod. sa uskutočnia služby Božie v režime „základ”
– od 10.45 hod. sa uskutočnia služby Božie v režime “OTP”

Pred vstupom do kostola bude br. dozorca pri vyplnení alebo aktualizovaní povinného zoznamu účastníkov, ktorý sa vykonáva podľa nariadenia vlády Vyhláškou č. 241 a 254 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a ktorý slúži výlučne pre potreby RÚVZ, na jeho vyžiadanie. Prekrytie citlivých údajov čistým papierom je v rámci GDPR súčasťou tzv. Politiky čistého stola. Zoznam je inak uložený v zborovom archíve v uzamykateľnej skrinke.