služby BožieSlužby Božie

Služby Božie | V III. nedeľu adventnú

Posledná akualizácia 12. decembra 2021 o 17:41

3. nedeľa adventná – 12. december 2021
Téma: „Pripravovateľ cesty Pánovi“

Služby Božie pre 30 prítomných v režime „OP“ sa uskutočnia o 10.45 hod. O navýšení počtu služieb Božích pre ďalšiu nedeľu sa spolu dohodneme po skončení týchto služieb Božích. Pred vstupom do kostola bude uvedené doklady kontrolovať br. dozorca.

Pre tých, ktorí nespĺňajú podmienku „OP“ bude kostol otvorený na individuálne modlitby a stíšenie pre max. 6 osôb /s respirátorom/ od 09.45 hod. do 10.05 hod. a od 10.05 do 10.25 hod.

3. adventná večiereň sa uskutoční v kostole, v režime „OP“ v stredu 15. decembra o 16.00 hod.