KONTAKTNÝ FORMULÁR

Aj touto cestou sme vám k dispozícii

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Lazy pod Makytou
Lazy pod Makytou 232
020 55

IČO: 36 122 416
DIČ: 202 061 6444

IBAN: SK29 0900 0000 0000 6366 7662

Milodary na aktivity, ako aj milodary k modlitbám budú použité pre rozvoj nášho cirkevného zboru.