Sviatosť krstu Svätého

Dovoľte dietkam prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takých je kráľovstvo Božie. (Mk. 10,14-15)

image

Krst dojčiat

O krst dieťaťa žiadajú rodičia, alebo aspoň jeden rodič.

image

Krst do 14. roku

Pri deti do 14. roku platia podmienky ako pri krste dojčiat.

image

Krst dospelých

Dospelých možno pokrstiť len po predchádzajúcej príprave.

Čo je to krst a za akých podmienok ho možno prisluhovať

Krst je prijatím dieťaťa do cirkvi a jeho vložením do Božích rúk. Súčasne je to záväzok rodičov a krstných rodičov, že dieťa budú viesť k viere v Pána Ježiša Krista.

„Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého“ Matúš 28,19

Aspoň jeden z rodičov musí byť pokrstený.
Jeden z krstných rodičov musí byť členom ECAV.
Krstný rodič musí mať viac ako 18 rokov.
Absolvovanie pastorálného rozhovoru s farárom.

Potrebné údaje:

tlačivo s údajmi Vám systém zašle automaticky
Alebo na základe dohody farár doručí osobne

Záujem o Krst Svätý

Po prihlásení dieťatka ku Krstu Svätému, Vám budú zaslané ďaľšie informácie.

Krst mládeže a dospelých...

Mládež (od konfirmačného veku) a dospelých možno pokrstiť len po predchádzajúcej príprave (rozsah konfirmačnej látky). Úrad krstných rodičov v týchto prípadoch nahradia dvaja svedkovia, pre ktorých však platia rovnaké podmienky ako pri krstných rodičoch.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU SLUŽBU?

Našu službu môžete podporiť finančne alebo duchovne