SPOLOČENSTVÁ

Spevokol Prameň

“Zvučne plesaj Bohu, celá zem, ospevujte slávu Jeho mena a slávnym robte Jeho chválospev!” Žalm 66, 1-2.

Kto pravidelne navštevuje chrám Boží ten vie, že bez piesní spevokolu sa nezaobíde žiadna slávnosť v cirkevnom roku.

Termíny stretnutí

Nácviky sa aktuálne nekonajú kvôli epidemiologickej situácii

Miesto stretnutí

Stretávame sa v zborovej sieni – prípadne kostol po SB

Zodpovedná osoba

Spevokol vystupuje pod vedením dirigentky Mgr. Zlatice Baškovej

SPEVOKOL

Svojím spevom sa snažíme obohatiť
liturgiu služieb Božích

Spevokol vo väčšine zborov ECAV plní okrem svojej základnej funkcie – spievania počas Služieb Božích aj ďalšie misijné aktivity. Členovia spevokolu sú tí najbližší spolupracovníci celého zboru.

Veková kategória členov je od 18 do 80 rokov. Jadrom spevokolu sú ľudia z generácie 40-tnikov.

Kto pravidelne navštevuje chrám Boží v Lazoch pod Makytou ten vie, že bez piesní spevokolu sa nezaobíde žiadna slávnosť v priebehu slávnostnej či bezslávnostnej polovice cirkevného roku. Občas sa zúčastníme aj na slávnostiach mimo nášho zboru, príležitostne pri sobášoch, pohreboch, ekumenických službách Božích a na prehliadkach cirkevných spevokolov nášho seniorátu.

ZÓNA PRE ČLENOV SPEVOKOLU

Klientská zona pre členov spevokolu Prameň spod Makyty. K dispozícií máte komfortný online prístup ku všetkým titulom.

Prihlásiť sa do zóny

Spája nás láska k hudbe

Obohatenie liturgie

Svojím spevom a hudbou sa snažíme tradične obohatiť liturgiu služieb Božích.

Mládežnícke piesne

Príležitostne, najmä v období pôstu nás doprevádzajú mladý mládežníckymi piesňami.

Vlastné piesne

Prostredníctvom vlastných piesní sa snažíme priblížiť významné udalosti vo farnosti.

Hudobné CD

V roku 2007 sme dostali milosť, keď vydali hudobné CD pod názvom „K oslave Tvojho mena.“

Šírime evanjelium

Aj prostredníctvom spevu a hudby sa snažíme šíriť evanjelium vo svojom prostredí.

Budujeme priateľstvá

 Aj v tých najťažších chvíľach sa snažíme budovať spoločné priateľstvá a spoločenstvo.

Smiech a radosť

Spev nám prináša smiech a radosť. Ak túto radosť pocítia aj druhí, bude naša radosť ešte väčšia.

Oslavovať Pána

Naším hlavným cieľom je oslavovať nášho Pána Ježiša Krista a snažiť sa Ho priblížiť druhým.

PRIDAJTE SA K NÁM

Pozývame všetkých ľudí

Pozývame všetkých ľudí, ktorí majú radi spev. My sami väčšinou nemáme hudobné vzdelanie, ale spája nás láska k hudbe a túžba oslavovať ňou nášho Pána.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU SLUŽBU?

Našu službu môžete podporiť finančne alebo duchovne