služby BožieSlužby Božie

Služby Božie | V IV. nedeľu adventnú

Služby Božie v nedeľu, 19. decembra, na IV. nedeľu adventnú sa uskutočnia v režime OP, teda očkovaní a prekonaní pre max. 30 prítomných v dvoch časoch – o 09.30 hod. a o 10.45 hod.

  • Počet prihlásených ku 12.12. na termín 09.30 hod. – 1
  • Počet príhlásených na termín 10.45 hod. – 16

Pre záujemcov, ktorí nespĺňajú OP, bude kostol otvorený na indiviuálne stíšenie od 09.00 – 09.20 hod.

Počas oboch služieb Božích sa bude podľa hygienických odporučení prisluhovať velebná sviatosť Večere Pánovej. Pred vstupom bude doklady o očkovaní a prekonaní kontrolovať br. dozorca a bude sa zapisovať do zoznamu účastníkov.

Večera Pánova pre ostatných sa bude prisluhovať o 09.00 hod. tu v kostole, v max. počte 6 osôb. Kto by chcel prijať Večeru Pánovu súkromne, individuálne, prosím, aby zborového farára kontaktoval či už osobne, telefonicky, alebo mailom.

Kvôli meniacim sa pandemickým opatreniam odporúčam pri termínoch a podmienkach služieb Božích sledovať našu novú zborovú webstránku, zborový Facebook alebo telefonicky kontaktovať zborového farára na čísle 0918 828 488.