SPOLOČENSTVÁ

Konfirmačná príprava

“Hospodin dáva múdrosť, z Jeho úst je poznanie i rozvaha. On uchováva úspech pre statočných.”

Ak v krste nebeský Otec k tým najmenším, ktorí ešte nedokážu nič povedať, hovorí svoje neodvolateľné ÁNO – aj ty si mojím dieťaťom, potom pri konfirmácii ide o to, aby dieťa, ktoré vyrástlo, dokázalo nie iba ústami, ale predovšetkým srdcom povedať: Áno, Bože, chcem byť Tvojím poslušným dieťaťom

NAD 12 ROKOV

Konfirmovaní môžu byť len členovia cirkvi nad 12 rokov

2-ROČNÁ PRÍPRAVA

Dvojročná príprava je 80-100 vyučovacích hodín

SLÁVNOSŤ

Konfirmačná príprava je zavŕšená slávnosťou konfirmácie

Mám záujem byť

Konfirmovaný

Dospievanie je obdobím zaujímavým a emotívnym, ale aj nebezpečným a s veľkou zraniteľnosťou

Čo je konfirmácia

Konfirmácia je slávnostné prijatie pokrstenej mládeže medzi dospelých členov cirkvi na základe osobného vyznania viery a potvrdenia krstnej zmluvy.

Verím a sľubujem

Pri konfirmačnej príprave používame evanjelickú učebnicu Verím a sľubujem, v ktorej sú zrozumiteľným spôsobom vysvetlené jednotlivé články kresťanskej viery.

Brána k dospelosti

Konfirmáciu chápeme ako vstupnú bránu ku kresťanskej dospelosti. Môžeme sa pravidelne zúčastňovať na Večeri Pánovej a stať sa krstným rodičom.

Prihláška konfirmanda

VEREJNÁ SKÚŠKA

Verená skúška sa spravidla koná za účasti zástupcov rodín konfirmandov

VEČERA PÁNOVA

Po konfirmácií môžeme pravidelne pristupovať k sviatosti Večere Pánovej

ZLATÁ KONFIRMÁCIA

Zlatí konfirmandi si zopakujú sľub, ktorý pred 50 rokmi dali cirkvi

Audio kniha

Audio kniha Verím a sľubujem

  • Verím a sľubujem - Evanjelický a.v. cirkevný zbor Lazy pod Makytou
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Priebeh prípravy

Priebeh konfirmačnej prípravy

Dvojročná príprava
Výklad z knihy Verím a sľubujem
Kniha aj v audio formáte *MP3
Individuálny prístup
Verejná skúška
Slávnosť konfirmácie
Video záznam zo slávnosti

ROZVRH HODÍN

Konfirmačná príprava

1. ročník
Piatok od - 16:00
2. ročník
Piatok od - 16:40

Dvojročná konfirmačná príprava sa rozumie v rozsahu 80-100 vyučovacích hodín. Pri príprave starších alebo dospelých je potrebné primeraným spôsobom obsiahnuť celú konfirmačnú látku.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU SLUŽBU?

Našu službu môžete podporiť finančne alebo duchovne