OCHOTNÉHO DARCU MILUJE BOH

Podporte našu službu

“Veríme, že Vaše príspevky sú sejbou do dobrej pôdy s prísľubom hojnej žatvy od nášho Pána Ježiša Krista” Lk 6:36

Radi by ste pomohli a neviete ako? Podľa vašich možností si môžete vybrať spôsob, ktorý Vám najviac vyhovuje.

AKO NÁM MÔŽETE POMÔCŤ

Prehľad o tom, ako je využitá
Vaša podpora

Našou víziou je pomáhať ľuďom v našom cirkevnom zbore ale aj ľudom, ktorí nie sú členmi nášho zboru a vstúpiť do ich osobného vzťahu s Bohom. Vieme, že tento zbor potrebuje počuť silné posolstvo evanjelia a chceme ho priniesť spôsobom, ktorý zasahuje – atraktívnym, kreatívnym a moderným. Akákoľvek finančná podpora nám pomáha organizovať podujatia ako sú detské tábory, dorastové tábory, víkendovky pre mladých, stretnutia skôr narodených členov zboru a organizovať výlety pre starších členov zboru.

Vážime si pomoc všetkých, ktorí podporujú aktivity nášho cirkevného zboru dobrovoľnou prácou, dotáciami a nenávratnými finančnými príspevkami, sponzorskými finančnými a nefinančnými darmi.

Za každú finančnú podporu budeme veľmi vďační. ĎAKUJEME!

Stretnutia detskej besiedky

Na našich spoločných stretnutiach sa snažíme deti viesť k láske a viere k Pánu Bohu.

 

VIAC O BESIEDKE

Stretnutia dorastu a mládeže

Mladým je potrebné sa venovať a ukázať im, že život s Bohom je zaujímavý a plný zážitkov.

 

VIAC O DORASTE

Tábory pre deti a dorast

Tábory pre teenagerov, v ktorých práve ony môžu prežiť nádherné letné prázdniny.

 

VIAC O TÁBOROCH

Online prenos služieb Božích

Nie každý môže navštíviť chrám Boží preto snažíme šíriť Božie Slovo aj týmto spôsobom.

 

ARCHÍV SLUŽIEB BOŽÍCH

Podporte nás

Finančnú podporu získavame od jednotlivcov, organizácií a z grantových programov. Je veľa spôsobov, ako nám môžete pomôcť napĺňať naše poslanie. Ďakujeme za každú pomoc.

Spôsob podpory:

Platba kartou

Spôsob podpory:

Prevod na účet

Spôsob podpory:

2% z Vašich daní

Spôsob podpory:

QR Code

Spôsob podpory:

Dobromat.sk

Spôsob podpory:

Podporte.sk

Spôsob podpory:

Hotovosť – farský úrad

Spôsob podpory:

Modlitebne

ĎAKUJEME ZA KAŽDÚ POMOC!

Priamy dar

Vážime si pomoc všetkých, ktorí podporujú aktivity nášho cirkevného zboru dobrovoľnou prácou, dotáciami a nenávratnými finančnými príspevkami, sponzorskými finančnými a nefinančnými darmi.

Prevod na účet

Využite možnosť podporiť našu službu akoukoľvek sumou. Za každý prijatý dar ďakujeme. Boh Vám žehnaj!

IBAN         Slovenská sporiteľna

SK29 0900 0000 0000 6366 7662

SWIFT

GIBASKBX

63667662/0900

V prípade otázok sme vám k dispozícii na

lazypodmakytou@gmail.com

0918 828 488

Evanjelický a.v. farský úrad

IBAN    Slovenská sporiteľna

SK29 0900 0000 0000 6366 7662

SWIFT

GIBASKBX

63667662/0900

V prípade otázok sme vám k dispozícii na

lazypodmakytou@gmail.com

0918 828 488

Evanjelický a.v. farský úrad

CHCETE PODPORIŤ NAŠU SLUŽBU?

Našu službu môžete podporiť finančne alebo duchovne