HISTÓRIA

Z histórie nášho zboru

Evanjelický cirkevný zbor na Slovensku so sídlom v Lazoch pod Makytou

Náš cirkevný zbor vznikol po Tolerančnom patente, 17. mája 1786, keď veriaci dostali povolenie k osamostatneniu.

HISTÓRIA

Z histórie nášho zboru

Evanjelický cirkevný zbor na Slovensku so sídlom v Lazoch pod Makytou

Náš cirkevný zbor vznikol po Tolerančnom patente, 17. mája 1786, keď veriaci dostali povolenie k osamostatneniu.

1786

Založenie
cirkevného zboru

Evanjelický cirkevný zbor na Slovensku so sídlom v Lazoch pod Makytou sa nachádza 17 km od Púchova a v súčasnosti patrí do Turčianskeho seniorátu. Prvá písomná zmienku o Lazoch pochádza z r. 1598. V dobovom doklade sa spomínajú ako Possessio Laz.

Náš cirkevný zbor vznikol po Tolerančnom patente, 17. mája 1786, keď veriaci dostali povolenie k osamostatneniu. Spočiatku občanov súkromne vzdelávali v evanjelickom náboženstve Pavel Szilvay a Pavel Bogady, ktorí za túto vec chodili bojovať až do Viedne. Vypomáhal im Ján Drozdík, aj Ján Zúbek (trenčiansky kazateľ).

Želmíra Duchajová – Švehlová

Významnou osobnosťou, ktorá v zbore pôsobila, bola prvá akademická maliarka Želmíra Duchajová – Švehlová, učiteľka – kantorka.

Pavel Kokeš – Kyčerský

V našej obci v Lazoch pod Makytou žil a pracoval aj básnik a národný buditeľ Pavel Kokeš – Kyčerský.

Samuel Kokeš

V doterajšej histórii v našom cirkevnom zbore najdlhšie pôsobil kňaz – Samuel Kokeš a to 43 rokov.

Najvýznamnejšie míľniky v našom
cirkevnom zbore

Je úžasné, že napriek veľkej hospodárskej ubiedenosti ľudu z Lazov, veriaci s nadšením a s horlivou vierou budovali svoju cirkev i po hmotnej stránke.

1786

Náš zbor vznikol po Tolerančnom patente, 17. mája 1786

1859

Náš kostol bol posvätený dňa 11. septembra 1859.

1927

Súčasné hodiny na kostolnej veži boli osadené už v roku 1927

1986

V roku 1986 bolo zrekonštruované zákristie (farárska miestnosť).

Z histórie

Informácie o osobnostiach
našej cirkvi

Samuel Kokeš a František Švehla, obaja sa venovali nielen duchopastierskej činnosti, ale aj materiálnemu budovaniu cirkvi. Tretím, v doterajšej histórii, najdlhšie pôsobiacim farárom je Ján Lacko, ktorý pôsobil na Lazoch 18 a pol roka. Je zaujímavosťou, že pred 56 rokmi, 13. septembra 1953 bol inštalovaný za novozvoleného farára tohto zboru.

600
Počet členov zboru
400
Počet miest na sedenie
19
Počet členov presbyterstva
600
Počet členov zboru
400
Počet miest na sedenie
19
Počet členov presbyterstva

CHCETE PODPORIŤ NAŠU SLUŽBU?

Našu službu môžete podporiť finančne alebo duchovne