Služby Božie a Večera Pánova

Milí bratia sestry, využite možnosť očkovania, aby sme mohli sadnúť si jeden vedľa druhého bez väčších obmedzení do kostolných lavíc.

Služby Božie | Každú nedeľu 10:45 | Sledujte aj cez Youtube

Všetko si môžete pozrieť aj zo záznamu na našom Youtube kanáli.

ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH

Služby Božie a zborové aktivity na
najbližšie obdobie

  • 09.15Z dôvodu zastupovania a výkonu služieb Božích v Záriečí sa nebude prisluhovať sviatosť Večere Pánovej.
  • 10.45 – Hlavné služby Božie – Chrám Boží Lazy pod Makytou
  • 10.45 – Detská besiedka – zborová miestnosť
  • 10.45 – Hlavné služby Božie – Chrám Boží Lazy pod Makytou
  • 10.45 – Detská besiedka – nebude z dôvodu prisluhovania požehnania detí 
  • 10.45 – Hlavné služby Božie – Chrám Boží Lazy pod Makytou
  • 10.45 – Detská besiedka – nebude z dôvodu prisluhovania požehnania detí 

Archív služieb Božích a večierní

Získate komfortný online
prístup ku všetkým záznamom
z večierní a z hlavných služieb Božích dostupných kedykoľvek

Archív služieb Božích a večierní

Archív služieb Božích do roku 2020

Získate komfortný online
prístup ku všetkým záznamom
z večierní a z hlavných služieb Božích dostupných kedykoľvek

Archív do roku 2020

EVANJELICKÉ SLUŽBY BOŽIE

Služby Božie a večera Pánova
počas celého roka

Prípadné zmeny oproti tomuto rozpisu (v dôsledku pandémie) sledujte na našej web stránke, kde nájdete aj záznamy zo služieb Božích. Prosíme Vás aby ste dodržiavali všetky opatrenia podľa nariadení vlády Slovenskej republiky.

Hlavné služby Božie

Pravidelne každú nedeľu so začiatkom o 10:45 v Evanjelickom a.v. chráme Božom v Lazoch pod Makytou

Večerné služby Božie

Zvyčajne počas veľkonočného a vianočného okruhu so začiatkom o 17:15 v zborovej miestnosti. Presný harmonogram bude včas zverejnený.

Večera Pánova

Pravidelne prvú v nedeľu mesiaci o 9:45 pred začiatkom služieb Božích v advente a pôste každá nedeľa pred alebo v rámci služieb Božích.

Služby Božie v CSS Chmelinec

Služby Božie v zariadení CSS Chmelinec sa konajú zvyčajne každú 3. nedeľu, v závislosti od vyťaženosti zborového farára a kantora.