Aktuálne informácie

Veríme, že Božie slovo má moc meniť naše životy!

Zamyslenia na každý deň, je možné si čítať tu.

Veríme, že Božie slovo má moc meniť naše životy!

Zamyslenia na každý deň, je možné si čítať tu.

ARCHÍV SLUŽIEB BOŽÍCH

Služby Božie zaznamenané v kostole nášho cirkevného zboru.
Každú nedeľu a sviatky robíme záznam služieb Božích, či večierní, ktoré si môžete pozrieť nižšie.

ZBOROVÝ ČASOPIS

Aktuálne číslo zborového časopisu Prameň spod Makyty.

Časopis Prameň spod Makyty mapuje život zboru, jednotlivé udalosti a zároveň informuje o hospodárení a pripravovaných stretnutiach či akciách. Prajeme si, aby Vás inšpiroval, povzbudzoval k láske a záujmu o cirkevný zbor a život viery.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Praktické informácie ku krstu, konfirmácií, sobášu a pohrebu.

KRST SVÄTÝ

Krst je prijatím dieťaťa do cirkvi a záväzok rodičov a krstných rodičov, že dieťa budú viesť k viere v Pána Ježiša Krista.

KONFIRMÁCIA

Konfirmácia je slávnostné prijatie pokrstenej mládeže medzi dospelých členov cirkvi.

SVADBA

O sobáš musia požiadať snúbenci v dostatočnom časovom predstihu (cca 3 – 4 mesiace pred termínom).

POSLEDNÁ ROZLÚČKA

Príbuzní zosnulého najkôr oznámia túto skutočnosť kňazovi a dohodnú si s ním termín poslednej rozlúčky.