Oznamy

Štedrovečerné služby Božie z Púchova

Na Štedrý deň o 16:05 odvysiela rádio Regina služby Božie z Púchova, na tvorbe ktorých sa hudobne podieľali aj naši členovia:

  • organisti a speváci Marek Mikáč a Martin Melišík

V ich podaní zaznejú dve piesne z Tranovského kancionála v dvojhlasných nápevoch z púchovskej doliny. Hrou na čelo sa k nim pridala Kristína Romančíková. Adelka, Barborka a Vladimír Žiakovci zaspievajú pieseň Daj Boh šťastia tejto zemi.

čítať viac
Oznamy

Nové pravidlá pre bohoslužby od 10.12.2021

Bratia a sestry,

Dnes podvečer 9.12.2021 bola zverejnená Vyhláška ÚVZ SR. Zároveň sme s ňou obdržali aj „Informáciu k vyhláškam, ktoré upravujú činnosť prevádzok a organizáciu hromadných podujatí“. Bohoslužieb sa týka časť „Vyhláška k organizácii hromadných podujatí“. Na základe týchto dokumentov Vás prosíme, aby ste prijali usmernenie, že:

„Služby Božie sa môžu konať s maximálnou povolenou kapacitou 1 osoba na 25 štvorcových metrov, alebo najviac 30 ľudí.“

Znamená to teda, že podľa počtu štvorcových metrov vášho kostola si vypočítate maximálnu kapacitu, pri splnení podmienky 1os/25m². Ak by vám vychádzalo napríklad 32 osôb, stále máme strop 30 ľudí, ktorý nemožno presiahnuť. Zároveň také riešenie, že aj na malej ploche našich menších kostolíkov či modlitební sa bohoslužieb môže zúčastniť bez prepočítania plochy a podmienky 1 osoba na 25 m2 proste 30 osôb, nie je možné.

Všetko sa odohráva v režime OP. Podľa uvedeného by v režime OP mal byť aj farár/farárka/kostolník/kantor a títo sa rovnako počítajú do celkového počtu účastníkov. Prosíme teda, aby ste splnili aj túto podmienku.
Stále platí, že individuálna pastorácia je povolená- pripomínajte tento fakt prosíme všetkým členom svojich cirkevných zborov a ponúkajte im túto možnosť.

Bratia a sestry, pre organizáciu našich bohoslužieb v nasledujúcom adventnom a sviatočnom období neexistuje jedno riešenie pre všetkých. Každý nech zváži svoje možnosti, kapacity, či zloženie členov svojho CZ vzhľadom na požiadavku OP. Urobme zodpovedné rozhodnutie každý vo svojom prostredí.

Predsedníctvo ECAV

čítať viac
Oznamy

Vyhlásenie Zboru biskupov k lockdownu

Vážení bratia, vážené sestry, milovaná evanjelická cirkev.

„Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou; tvoj prút a Tvoja palica ma potešujú“ Žalm 23,4

Vzali sme na vedomie, že od 25.11.2021 je vyhlásený v našej krajine celoštátny lockdown. Aj keď chápeme nutnosť obmedzenia pohybu v krajine, vyjadrujeme svoj nesúhlas so zrušením služieb Božích. Sme toho názoru, že duchovný život patrí k esenciálnym potrebám človeka a že služby Božie, hoci aj v redukovanej podobe, mali zostať zachované. Aspoň v režime OP.

čítať viac
Detská besiedka

Tlačivá pre náš detský denný letný tábor 2021

Vážení rodičia,
v mene organizátorov nášho letného detského tábora (26.-30. júl 2021 v Škole v prírode) sa obraciame na vás s prosbou vytlačiť si tlačivá a priniesť obe v deň nástupu do tábora dňa 26. júla.

Prvé tlačivo lekárskeho potvrdenia prosíme dať potvrdiť u svojej obvodnej lekárky v týždni pred táborom.
Uvedené čisté tlačivá sú k dispozícii i na našom farskom úrade.

čítať viac

Pastiersky list k Svätodušným sviatkom 2021

Milé sestry, milí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi.

Zoslaním Ducha Svätého začína nové, prelomové obdobie. Učeníci a nasledovníci Pána Ježiša Krista vychádzajú z uzavretého priestoru v Jeruzaleme, kde na modlitbách očakávali zoslanie Ducha. Ním naplnení zvestujú evanjelium – slobodne, radostne, zrozumiteľne. Mnoho ľudí uverilo v Pána Ježiša, činili pokánie a dali sa pokrstiť. Vzniká kresťanská cirkev.

čítať viac

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincid unt ut laoreet dolore. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

čítať viac

Poor Children Donation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincid unt ut laoreet dolore. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

čítať viac
  • 1
  • 2