Východný dištrikt

VD ECAV na Slovensku srdečne pozýva na 1. panelovú diskusiu

Východný dištrikt ECAV na Slovensku srdečne pozýva pri príležitosti otvorenia jubilejného roku 100 – tého výročia samostatnosti na 1. panelovú diskusiu na historickú tému: „100 listov života VD ECAV na Slovensku“.

Diskusia sa bude konať v nedeľu 23. 1. 2022 v Dvorane BÚ VD v Prešove o 17. 00 hod.

Do diskusie prijali pozvanie Peter Mihoč (biskup VD), Marián Damankoš (historik a sen. dozorca ŠZS) a Juraj Majo (vysokoškolský učiteľ na Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave). Hudobným hosťom je IL DUETTO.

čítať viac
služby BožieSlužby Božie

Služby Božie | V II. nedeľu po Zjavení

2. nedeľa po Zjavení – 16. január 2022
Téma: „Ježišova prítomnosť pasväcuje domácnosť“

Služby Božie pre 30 prítomných v režime „OP“ sa uskutočnia o 10.45 hod. Pred vstupom do kostola bude uvedené doklady kontrolovať br. dozorca.

Pre tých, ktorí nespĺňajú podmienku „OP“ bude kostol otvorený na individuálne modlitby a stíšenie pre max. 6 osôb /s respirátorom/ od 09.45 hod. do 10.05 hod. a od 10.05 do 10.25 hod.

čítať viac
Oznamy

Štedrovečerné služby Božie z Púchova

Na Štedrý deň o 16:05 odvysiela rádio Regina služby Božie z Púchova, na tvorbe ktorých sa hudobne podieľali aj naši členovia:

  • organisti a speváci Marek Mikáč a Martin Melišík

V ich podaní zaznejú dve piesne z Tranovského kancionála v dvojhlasných nápevoch z púchovskej doliny. Hrou na čelo sa k nim pridala Kristína Romančíková. Adelka, Barborka a Vladimír Žiakovci zaspievajú pieseň Daj Boh šťastia tejto zemi.

čítať viac
Aktuálne oznamy

Rozpis služieb Božích počas Vianočných sviatkov 2021

Rozpis služieb Božích na Štedrý večer, 24. decembra – podľa dohody so zborovým presbyterstvom

o 15.00 hod.

Prihlasovanie je ukončené z dôvodu naplnenia kapacity

o 16.00 hod.

Prihlasovanie je ukončené z dôvodu naplnenia kapacity

o 17.00 hod.

Prihlasovanie je ukončené z dôvodu naplnenia kapacity

Záujemcov prosíme, aby sa na jednotlivé termíny prihlasovali či už osobne, telefonicky, mailom alebo cez Messanger

Rozpis služieb Božích na najbližšie obdobie:

čítať viac
služby BožieSlužby Božie

Služby Božie | V IV. nedeľu adventnú

Služby Božie v nedeľu, 19. decembra, na IV. nedeľu adventnú sa uskutočnia v režime OP, teda očkovaní a prekonaní pre max. 30 prítomných v dvoch časoch – o 09.30 hod. a o 10.45 hod.

  • Počet prihlásených ku 12.12. na termín 09.30 hod. – 1
  • Počet príhlásených na termín 10.45 hod. – 16

Pre záujemcov, ktorí nespĺňajú OP, bude kostol otvorený na indiviuálne stíšenie od 09.00 – 09.20 hod.

čítať viac
Dorast

Naša generácia | Ako si čítam Bibliu? | Aneta Chreňová

Ako si čítam Bibliu?
Skús si na túto otázku najskôr odpovedať ty sám/sama. Ako čítaš Bibliu? (A nie, odpoveď sprava doľava sa neráta) Budem k vám úplne úprimná… ešte pred rokom by moja odpoveď na túto otázku bola: „Chaoticky.“ A možno to tak máš aj ty. Jednoducho čítaš, „kde ti oči padnú“, alebo podľa toho, aký verš dňa ti You- Version ponúkne. Len si prečítaš dané verše a to je všetko.

Takto som veľmi dlho fungovala aj ja. Až kým som neurobila „malú“ no podstatnú zmenu. Prestala som Bibliu len čítať a začala som ju aj študovať. Áno, študovať… znie to ako v škole,

čítať viac
Oznamy

Nové pravidlá pre bohoslužby od 10.12.2021

Bratia a sestry,

Dnes podvečer 9.12.2021 bola zverejnená Vyhláška ÚVZ SR. Zároveň sme s ňou obdržali aj „Informáciu k vyhláškam, ktoré upravujú činnosť prevádzok a organizáciu hromadných podujatí“. Bohoslužieb sa týka časť „Vyhláška k organizácii hromadných podujatí“. Na základe týchto dokumentov Vás prosíme, aby ste prijali usmernenie, že:

„Služby Božie sa môžu konať s maximálnou povolenou kapacitou 1 osoba na 25 štvorcových metrov, alebo najviac 30 ľudí.“

Znamená to teda, že podľa počtu štvorcových metrov vášho kostola si vypočítate maximálnu kapacitu, pri splnení podmienky 1os/25m². Ak by vám vychádzalo napríklad 32 osôb, stále máme strop 30 ľudí, ktorý nemožno presiahnuť. Zároveň také riešenie, že aj na malej ploche našich menších kostolíkov či modlitební sa bohoslužieb môže zúčastniť bez prepočítania plochy a podmienky 1 osoba na 25 m2 proste 30 osôb, nie je možné.

Všetko sa odohráva v režime OP. Podľa uvedeného by v režime OP mal byť aj farár/farárka/kostolník/kantor a títo sa rovnako počítajú do celkového počtu účastníkov. Prosíme teda, aby ste splnili aj túto podmienku.
Stále platí, že individuálna pastorácia je povolená- pripomínajte tento fakt prosíme všetkým členom svojich cirkevných zborov a ponúkajte im túto možnosť.

Bratia a sestry, pre organizáciu našich bohoslužieb v nasledujúcom adventnom a sviatočnom období neexistuje jedno riešenie pre všetkých. Každý nech zváži svoje možnosti, kapacity, či zloženie členov svojho CZ vzhľadom na požiadavku OP. Urobme zodpovedné rozhodnutie každý vo svojom prostredí.

Predsedníctvo ECAV

čítať viac
Dorast

Prečo čítam Bibliu? – Vyskúšaj a uvidiš | Michal Staník

Vyskúšaj a uvidíš!
Biblia je podľa mňa tá najviac super kniha, a myslím si, že je veľmi dôležité jej čítanie a študovanie. To si už asi počul… ale PREČO je to dôležité? Pretože Boh nás pozýva do vzťahu s Ním, a tento vzťah, rovnako ako všetky vzťahy, funguje na základe dobrej komunikácie. Čo má Biblia spoločné s komunikáciou? No, podľa mňa úplne všetko (úsmev). Keďže Biblia je Božie slovo, je to úžasný dar a prostriedok, ktorým môžeme komunikovať s naším Spasiteľom – áno, komunikovať, nie iba počúvať. Hneď ako prvé mi napadajú žalmy, cez ktoré volám k Bohu, keď svoje myšlienky a pocity nedokážem vyjadriť vlastnými slovami,

čítať viac