SPOLOČENSTVÁ

Stretnutia dorastu

“Nech nikto tebou nepohŕda pre tvoju mladosť, ale buď vzorom veriacich v reči, správaní, láske, vo viere... ” 1. Tim 4,12

Pre tých, ktorým sú už detské topánky primalé a priestory besiedky pritesné, je tu možnosť prichádzať na dorast.

SPOLOČENSTVÁ

Stretnutia dorastu

“Nech nikto tebou nepohŕda pre tvoju mladosť, ale buď vzorom veriacich v reči, správaní, láske, vo viere a v mravnej čistote” 1. Tim 4,12

Pre tých, ktorým sú už detské topánky primalé a priestory besiedky pritesné, je tu možnosť prichádzať na dorast.

SPOLOČENSTVÁ

Stretnutia mladšieho a staršieho dorastu

Mladým ľuďom je potrebné sa venovať a ukázať im, že život s Pánom Bohom je moderný, zaujímavý, plný zážitkov a správny; že stojí za to ho žiť, a to v každom veku.

Program pre mladých

Program je prispôsobený vekovej skupine 13-17 rokov.

Božie slovo

Jadrom je spoločné zamyslenie sa nad Božím slovom.

Tomáš Fujerík

Vedúci dorastu

Každý piatok od 17:30 hod.

Dorast sa stretáva pravidelne každý piatok (vrátane prázdnin).

Miesto: zborová miestnosť

Stretávame sa v zborovej miestnosti (v areáli kostola)

// HEJ TY! ÁNO, presne TY!

Si mladý telom alebo duchom?
Nemáš v piatok nič na práci?

V rámci Cirkevného zboru sú práve stretnutia dorastu jedným z hlavných ukazovateľov životaschopnosti a perspektívnosti zborového spoločenstva.

Prísť môže ktokoľvek, no program je prispôsobený vekovej skupine 13 – 17 rokov. Veľký priestor dostávajú hry a spoločné aktivity, ktorých jadrom je spoločné zamyslenie sa nad Božím slovom. Najdôležitejšou časťou programu je spoločný výklad na rôzne témy, týkajúce sa poznania Pána Boha, viery, vzťahov, aktuálnych problémov z biblického pohľadu a pod.

No nezabúdame ani na hry a ďalšie aktivity na spestrenie. Po oficiálnej časti programu sa náš spoločný čas mení na neformálny priestor pre rozhovory, hry a pod., ktorý už trvá do neskorých nočných hodín.

Spoločná zábava a rozhovory

Boh chce, aby sme Ho hľadali, nachádzali a spoznávali.

Budovanie osobného vzťahu

Vzťah treba budovať, rozvíjať a pestovať.

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE METÓDY

Pre deti organizujeme
zaujímavé tábory a víkendovky

Každoročne pripravujeme pre deti a dorast niekoľko zaujímavých táborov a víkendoviek. Všetky tábory a víkendovky sú organizované skúsenými mladými ľuďmi.

Väčšinou sú to dobrovoľníci, ktorí majú k deťom a dorastu vzťah a našli si čas takto nezištne slúžiť mladým ľuďom a Pánu Bohu.

Naším záujmom je poskytnúť vyvážený program, ktorý zohľadní vek i danosti dieťaťa. Súčasťou každého tábora sú športové aktivity, pobyt na čerstvom vzduchu.

Worshopy, Aqapark

Osobné rozhovory

Tábory

Prostredníctvom táborov vieme ponúknuť rodičom pre ich deti vhodné, bezpečné trávenie voľného času a hlbšie spoznávanie trojjediného Pána Boha.

Prečítať si viac

Víkendovky

Počas víkendu nechýba skvelý tím vedúcich, ktorý sa stará o vaše pohodlie. No a spoločným úsilím vždy veríme, že nebude núdza ani o skvelú zábavu a dobrý čas s jedinečnými ľuďmi.

Pripravujeme obsah

CHCETE PODPORIŤ NAŠU SLUŽBU?

Našu službu môžete podporiť finančne alebo duchovne