služby BožieSlužby Božie

Služby Božie | 24. nedeľa po Svätej Trojici

24. nedeľa po Svätej Trojici, 14. november 2021
Téma: “O poslednom súde”

– od 09.30 hod. sa uskutočnia služby Božie v režime „základ”
– od 10.45 hod. sa uskutočnia služby Božie v režime “OTP”

Po skončení služieb Božích sa bude konať pracovné stretnutie zborového presbyterstva.

Pred vstupom do kostola bude br. dozorca pri vyplnení alebo aktualizovaní povinného zoznamu účastníkov, ktorý sa vykonáva podľa nariadenia vlády Vyhláškou č. 241 a 254 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a ktorý slúži výlučne pre potreby RÚVZ, na jeho vyžiadanie. Prekrytie citlivých údajov čistým papierom je v rámci GDPR súčasťou tzv. Politiky čistého stola. Zoznam je inak uložený v zborovom archíve v uzamykateľnej skrinke.