Oznamy

Uvoľnenie opatrení otvára kostoly pre všetkých

Posledná akualizácia 28. júna 2022 o 00:07

Vážené cirkevné zbory,

Vláda SR na svojom dnešnom rokovaní (23.2.2022) schválila aktualizáciu opatrení s účinnosťou od 26. februára 2022, pričom prvá fáza má platiť do 25. marca 2022. V prvej fáze uvoľnenia opatrení sa zrušia režimy OTP, OP, OP+ s kapacitným obmedzeniami. Podľa schváleného materiálu z dielne rezortu zdravotníctva sa pri nízkych a stredne rizikových podujatiach, ku ktorým patria aj bohoslužby, má od 26. februára zvýšiť maximálna kapacita na 500 osôb alebo maximálne na 50 percent kapacity.

Povinný respirátor je naďalej v interiéri a exteriéri na hromadných podujatiach, ako aj v exteriéri pri vzdialenosti do dvoch metrov od iných osôb.

Na Služby Božie už túto nedeľu (Predpôstnu), 27. februára 2022 tak môžu prísť všetci veriaci bez obmedzenia. Nové pravidlá takisto umožňujú konanie výročných zborových presbyterstiev či výročných a volebných zborových konventov.

S Božím pokojom ostáva Mgr. Marek Cingeľ
tajomník biskupa VD ECAV