Oznamy

Rozpis služieb Božích počas Vianočných sviatkov 2021

Posledná akualizácia 12. februára 2022 o 14:29

Rozpis služieb Božích na Štedrý večer, 24. decembra – podľa dohody so zborovým presbyterstvom

o 15.00 hod.

Prihlasovanie je ukončené z dôvodu naplnenia kapacity

o 16.00 hod.

Prihlasovanie je ukončené z dôvodu naplnenia kapacity

o 17.00 hod.

Prihlasovanie je ukončené z dôvodu naplnenia kapacity

Záujemcov prosíme, aby sa na jednotlivé termíny prihlasovali či už osobne, telefonicky, mailom alebo cez Messanger

Rozpis služieb Božích na najbližšie obdobie:

  • 9:30 – max. 30 prítomných v režime ,,OP“ Chrám Boží – Lazy pod Makytou, Počet voľných miest: 29
  • 10:45 – max. 30 prítomných v režime ,,OP“ Chrám Boží – Lazy pod Makytou, Počet voľných miest: 17
  • 09.00 Večera Pánova mimo režim ,,OP“ max. 6 prítomných – Chrám Boží – Lazy pod Makytou, Počet voľných miest: 0 – OBSADENÉ
  • 09.45Večera Pánova v režime ,,OP“ max. 30 prítomnýchChrám Boží – Lazy pod Makytou, Počet voľných miest: 26
  • 10.45 – Hlavné služby Božie v režime ,,OP“ max. 30 prítomných – Chrám + Online – Lazy pod Makytou, Počet voľných miest: 26
  • 16.00 Služby Božie v režime ,,OP“ max. 30 prítomných – Chrám Boží – Lazy pod Makytou, Počet voľných miest: 18
  • 17.00Hlavné služby Božie v režime ,,OP“ max. 30 prítomnýchChrám Boží + Online, Počet voľných miest: 24
  • 10.45 S prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej v režime ,,OP“ max. 30 prítomných – Chrám + Online, Počet voľných miest: 10
  • 10.45 Služby Božie v režime ,,OP“ max. 30 prítomných – Chrám + Online, Počet voľných miest: 4
  • 10.45 Služby Božie v režime ,,OP“ max. 30 prítomných – Chrám + Online, Počet voľných miest: 30

Služby Božie na I. a II. nedeľu po Zjavení sa budú konať už v tradičnom čase o 10.45. Rozpis služieb Božích a prisluhovanie Večere Pánovej na najbližšie obdobie môžete nájsť v záložke Aktivity > Spoločenstvá > Služby Božie.