Zborový časopis Prameň
spod Makyty

“Hospodin dáva múdrosť, z Jeho úst je poznanie i rozvaha. On uchováva úspech pre statočných. On uchováva úspech pre statočných.”

VEZMI BOHA ZA SLOVO...

Zborový časopis je určený výlučne pre členov cirkevného zboru, pre vnútornú potrebu a vlastnú propagáciu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Lazy pod Makytou.

INFORMOVAŤ

Časopis Prameň spod Makyty mapuje život zboru, jednotlivé udalosti a zároveň informuje o hospodárení a pripravovaných stretnutiach či akciách.

 

AKTUÁLNE ČÍSLO

POVZBUDZOVAŤ

Časopis je svedectvom nášho zápasu a služby Vám a tomuto zboru. Prajeme si, aby Vás tento časopis inšpiroval, povzbudzoval k láske a záujmu o cirkevný zbor.

 

ČÍTAŤ STARŠIE ČÍSLA

PRISPIEVATEĽ

Ďakujeme Vám, že pri svojich milodaroch pamätáte aj na časopis a podporujete túto prácu. Prosíme Vás, aby ste sa zapojili aj Vy a písali, posielali nám svoje príspevky.

 

DAROVAŤ MILODAR

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE METÓDY

Posledné pridané čísla

Prosíme Vás, aby ste sa zapojili aj Vy a písali, posielali nám svoje príspevky.

Zborový časopis Prameň spod Makyty

CHCETE PODPORIŤ NAŠU SLUŽBU?

Našu službu môžete podporiť finančne alebo duchovne