Zoznam farárov od
najstarších čias

“Hospodin dáva múdrosť, z Jeho úst je poznanie i rozvaha. On uchováva úspech pre statočných. On uchováva úspech pre statočných.”

ZBOROVÝ FARÁR

Povzbudzujem Vás, aby ste sa nikdy nehanbili za svoju evanjelickú cirkev...

Božie slovo má pre nás recept, či návod, ako si zariadiť život. Na prvom mieste je získanie spoločenstva, vzťahu s dokonalým Pánom Bohom. To je to, čo je v ľudskom živote najtrvácnejšie a najprespektívnejšie. S vierou v Pána Boha prichádza i požehnanie do života, - požehnanie do výberu správneho povolania, do výberu správneho životného partnera, - obdržanie správnych vecí v správnu chvíľu... To sú ale z perspektívy večnosti menej podstatné výhody. Povzbudzujem Vás, aby ste sa nikdy nehanbili za svoju evanjelickú cirkev, ktorá sa vždy opierala v prvom rade o Božiu vôľu zjavenú v Biblii, - pre ktorú je Biblia prameňom viery a pravidlom života.

Mgr. Peter Fabok

Zborový farár, Lazy pod Makytou

Vedenie Evanjelického a.v. cirkevného zboru v Lazoch pod Makytou a členovia presbyterstva

ZOZNAM FARÁROV OD NAJSTARŠÍCH ČIAS

Zoznam farárov

ANDREJ KOŠACKÝ

1786 – 1792

JÁN MALIARIK

1792 – 1803

JÁN ČONKA

1803 – 1816

BR. JÁN ROY

1816-1823

MICHAL MASARIK

1823 – 1827

JÁN KLSÁK

1827 – 1829

DANIEL KORÁBEČNÝ

1830 – 1831

PAVEL SEDLÁČEK

1831

JÁN SCHULTZ

1831 – 1834

SAMUEL KOKEŠ

1834 – 1877

FRANTIŠEK ŠVEHLA

(K.1872-1877) 1877-1914

MILAN ŽARNOVICKÝ

1914 – 1915

IVAN KRIŽAN

1915 – 1923

SAMUEL PERESZÉNYI

1923 – 1925

JÁN ČIERNY ml.

1931 – 1946

1946 - 1982

JÁN EĽKO

1946 – 1953

JÁN LACKO, ml.

1953 – 1971

JÁN BOHDAN HROBOŇ

1972 – 1982

1982 - 1996

JOZEF HAVRILA

1982 – 1991

JÁN HROBOŇ

1992-  1995

ĽUDOVÍT HROBOŇ

1995 – 1996

1996 - 2003

DUŠAN ORČÍK

(KAPLÁN) 1996

PETER VANOCH

(KAPLÁN) 1996-1998

GABRIELA KMOŠENOVÁ

1999 – 2003

2003 - súčasnosť

KAROL VERČIMÁK

2003 – 2005

PETER FABOK

2006 –

CHCETE PODPORIŤ NAŠU SLUŽBU?

Našu službu môžete podporiť finančne alebo duchovne