Rozlucka_headerÚmrtie

Posledná rozlúčka s pánom Miroslav Marcinko

Rok narodenia:
1974

Dátum úmrtia:
21. Mája 2024

Posledná rozlúčka:
24. Máj 2024

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás opustil náš drahý brat v Kristu Miroslav Marcinko.

S naším drahým zosnulým sa spoločne rozlúčime v piatok 24. Mája 2024 o 12.00 hodine na cintoríne Lazy pod Makytou.

čítať viac
Rozlucka_headerÚmrtie

Posledná rozlúčka s Miroslava Putalová

Miroslava Putalová - parte

Rok narodenia:
1956

Dátum úmrtia:
05. Máj 2024

Posledná rozlúčka:
08. Máj 2024

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás opustila naša spolusestra Miroslava Putalová.

S našou drahou zosnulou sa spoločne rozlúčime v stredu 05. Mája 2024 o 13:00 hodine v kostole v Lazoch pod Makytou.

čítať viac
Rozlucka_headerÚmrtie

Posledná rozlúčka s pánom Ján Malovec

parte Ján Malovec

Rok narodenia:
1964

Dátum úmrtia:
24. Január 2024

Posledná rozlúčka:
26. Január 2024

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás opustil náš drahý brat v Kristu Ján Malovec.

S naším drahým zosnulým sa spoločne rozlúčime v piatok 26. Januára 2024 o 15.00 hodine na cintoríne Lazy pod Makytou.

čítať viac
Rozlucka_headerÚmrtie

Posledná rozlúčka s pánom Ján Svorčík

parte Ján Svorčík

Rok narodenia:
1956

Dátum úmrtia:
08. Január 2024

Posledná rozlúčka:
12. Január 2024

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás opustil náš drahý brat v Kristu Ján Svorčík.

S naším drahým zosnulým sa spoločne rozlúčime v piatok 12. Januára 2024 o 11.00 hodine na cintoríne Lazy pod Makytou.

čítať viac
Rozlucka_headerÚmrtie

Posledná rozlúčka s pánom Pavol Labaj

parte Pavol Labaj

Rok narodenia:
1974

Dátum úmrtia:
09. November 2023

Posledná rozlúčka:
14. November 2023

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás opustil náš drahý brat v Kristu Pavol Labaj.

S naším drahým zosnulým sa spoločne rozlúčime v utorok 14. Novembra 2023 o 13.15 hodine na cintoríne Lazy pod Makytou – Dubková.

čítať viac
Rozlucka_headerÚmrtie

Posledná rozlúčka s pánom Jaroslav Marcinko

parte Jaroslav Marcinko

Rok narodenia:
1972

Dátum úmrtia:
03. November 2023

Posledná rozlúčka:
06. November 2023

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás opustil náš drahý brat v Kristu Jaroslav Marcinko.

Spievanie bude v nedeľu 05. Novembra 2023 o 16.00 hodine v Zborovej miestnosti – Lazy pod Makytou.

S naším drahým zosnulým sa spoločne rozlúčime v pondelok 06. Novembra 2023 o 12.00 hodine na cintoríne Lazy pod Makytou.

čítať viac
Rozlucka_headerÚmrtie

Posledná rozlúčka s Mgr. Janka Baluchová

Mgr. Janka Baluchová

Rok narodenia:
1953

Dátum úmrtia:
25. Október 2023

Posledná rozlúčka:
31. Október 2023

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás opustila naša spolusestra Mgr. Janka Baluchová rodená Kubašová.

S našou drahou zosnulou sa spoločne rozlúčime v utorok 31. Októbra 2023 o 15:00 hodine na cintoríne v Lazoch pod Makytou – Dubková

čítať viac
Rozlucka_headerÚmrtie

Posledná rozlúčka s pánom Pavol Chreňo

parte Pavol Chreňo

Rok narodenia:
1961

Dátum úmrtia:
22. Október 2023

Posledná rozlúčka:
25. Október 2023

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás opustil náš drahý brat v Kristu Pavol Chreňo.

S naším drahým zosnulým sa spoločne rozlúčime v stredu 25. Októbra 2023 o 15.00 hodine na cintoríne Lazy pod Makytou. 

čítať viac
Rozlucka_headerÚmrtie

Posledná rozlúčka s pánom Ing. Pavol Putala

Parte Pavol Putala

Rok narodenia:
1948

Dátum úmrtia:
04. Október 2023

Posledná rozlúčka:
07. Október 2023

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás opustil náš drahý brat v Kristu Ing. Pavol Putala.

S naším drahým zosnulým sa spoločne rozlúčime vo sobotu 07. Októbra 2023 o 12.30 hodine na cintoríne Lazy pod Makytou. 

čítať viac
Rozlucka_headerÚmrtie

Posledná rozlúčka s Viera Martinková

parte Viera Martinková

Rok narodenia:
1935

Dátum úmrtia:
27. September 2023

Posledná rozlúčka:
02. Október 2023

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás opustila naša spolusestra Viera Martinková rodená Tvarožková.

S našou drahou zosnulou sa spoločne rozlúčime v pondelok 02. Októbra 2023 o 16:00 hodine na cintoríne v Lazoch pod Makytou.

čítať viac