chcemviac večerTurčiansky seniorát

[LIVE PRENOS] Chcemviac večer – Žilina | Evanjelický kostol

Chcemviac večer Žilina 2023
zdroj: www.evs.sk

CHCEMVIAC Večer prichádza do Žiliny!

s radosťou vám oznamujeme, že náš seniorát bude hostiť skutočne výnimočnú udalosť. Tým nemyslíme tradičné zábavné programy, na ktoré sme zvyknutí. Hovoríme o skutočnom hudobnom zážitku, ktorý prekonáva generácie. Po úspešných podujatiach v rôznych mestách počas tohto roku, prichádza do Žiliny „CHCEMVIAC Večer – Viac ako dáva tento svet“, a to vďaka spoločnosti evs.sk.

Kedy a kde? Zaznačte si dátum: 22.10.2023. Začíname práve o 18.00 a my vám sľubujeme, že to bude skutočne jedinečný večer plný inšpirácie, umenia, priateľstva a samozrejme – hudby.

Nemôžete prísť osobne? Nevadí! Skvelá správa pre všetkých, ktorí sa nemôžu zúčastniť osobne: Akcia bude vysielaná naživo! Nižšie nájdete iframe, cez ktorý si môžete pripojiť a sledovať celý prenos priamo z pohodlia vášho domova alebo kdekoľvek inde prostredníctvom YouTube.

Tešíme sa na vás, či už osobne alebo online. Nechajte sa unášať vlnami hudby a nezabudnite, že aj v senioráte môže byť život plný vzrušujúcich zážitkov!

čítať viac
Pastierksy listCirkev

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku – Pamiatka reformácie 2022

Drahí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, drahá Evanjelická cirkev!

Prijmite od nás srdečné pozdravy pri tohtoročnej Pamiatke reformácie, pri jej malom jubileu – 505. výročí Lutherovho pamätného vystúpenia. Stojíme s vďačnosťou a v bázni pred Bohom nad tajomstvom cesty nášho spoločenstva dejinami. Pozývame vás, aby sme sa nechali poučiť a povzbudiť svojou vlastnou minulosťou. Pripomeňme si dianie v reformačnom wittenberskom prostredí pred päťsto rokmi, v roku 1522. Všimnime si tri dôležité udalosti. Veľmi aktuálne nás oslovujú pre náš dnešok!

Prvou je návrat Martina Luthera do Wittenbergu po desiatich mesiacoch jeho exilu na hrade Wartburg, v marci 1522. V jeho životopisoch nájdeme zmienku, že po návrate „bojoval proti obrazoborectvu“. Čo to znamená?

čítať viac
Posolstvo 11. Valného zhromaždenia Svetovej rady cirkvíCirkev

„Výzva konať spolu.“ – Posolstvo 11. Valného zhromaždenia Svetovej rady cirkví

Posolstvo 11. Valného zhromaždenia Svetovej rady cirkví

Svetová rada cirkvíje  spoločenstvo 352 členských cirkví vo viac ako 120 krajinách sveta. Reprezentujú vyše 560 miliónovkresťanov. Je to najväčšie a najrozmanitejšie spoločenstvo cirkví na svete apočet jej  členských cirkví stále rastie. Svetovárada cirkví je spoločenstvom cirkví, ktoré na základe Písma Svätého vyznávajú Pána Ježiša Krista ako Boha a Spasiteľa.Svetová rada cirkví vznikla po 2. svetovej vojne v roku 1948 a naša cirkev patrí  medzi zakladajúce cirkvi.

Úvodná poznámka: Každé valné zhromaždenie Svetovej rady cirkví vydáva posolstvo, ktorého cieľom je tlmočiťskúsenosť zhromaždenia a inšpirujúcu povahu jeho práce.

čítať viac
Kandidati GDCirkev

Volebný konvent – voľba generálneho dozorcu

Bratia a sestry, prinášame vám životopisy a osobné stanoviská kandidátov na post generálneho dozorcu ECAV.

Volebný konvent k voľbe generálneho dozorcu ECAV sa v našom zbore bude konať v nedeľu 18.9.2022 počas služieb Božích.

Kandidátov predstavujeme v abecednom poradí:

čítať viac
Cirkev

Kandidáti na Generálneho dozorcu ECAV sú už známi

V pondelok 4. apríla 2022 v priestoroch Biskupského úradu vo Zvolene kandidačná porada zostavila kandidátku na uprázdnenú funkciu generálneho dozorcu.

Poradu na základe rozhodnutia Generálneho presbyterstva viedlo predsedníctvo kandidačnej porady v zložení: Ján Ochodnický, senior Považského seniorátu za ordinovaných a za neordinovaných Tomáš Hyben, dozorca Tatranského seniorátu. Jednotliví členovia kandidačnej porady, tvorenej predsedníctvami seniorátov a dištriktov, na funkciu generálneho dozorcu navrhli celkovo troch kandidátov:

čítať viac
Cirkev

Vyhlásenie vedenia cirkvi k utečeneckej kríze v súvislosti s vojnou na Ukrajine

Drahí v Pánovi, sestry a bratia, cirkevné zbory!

V týchto dramatických časoch vojny na Ukrajine a ňou vyvolanej utečeneckej krízy, chceme predovšetkým vyjadriť veľké poďakovanie všetkým dobrovoľníkom na hraniciach a v prihraničných oblastiach, ktorí obetavo zabezpečujú starostlivosť o ľudí utekajúcich pred vojnou. Všetkým, ktorí poskytujú ubytovanie, či už v priestoroch cirkevných zborov, alebo v súkromí. A tiež všetkým, ktorí prispievajú praktickou službou, dopravnými prostriedkami, materiálnou alebo finančnou pomocou. Je to vzácne v Božích očiach. Ďakujeme!

čítať viac
Cirkev

Vyhlásenie Predsedníctiev ECAV na Slovensku k vojne na Ukrajine

Dnes, 24. februára 2022 nadránom vojská Ruskej federácie napadli Ukrajinu. Jedná sa o akt surovej vojenskej agresie voči suverénnemu a zvrchovanému štátu. Takéto počínanie Ruska rozhodne odmietame a odsudzujeme. Vyjadrujeme hlbokú sústrasť a zároveň povzbudenie Ukrajincom i všetkým, ktorí sú vojnou zasiahnutí, a to bez rozdielu.

Začala sa skutočná vojna. Jej možné dôsledky si v tejto chvíli nedokážeme ani predstaviť. Môžu úplne zmeniť podobu nášho

čítať viac
Cirkev

Zamyslime sa: Hovor o „Vianočnom zázraku“!

Text: Iz 7, 14

Preto vám sám Pán dá znamenie: Ajhľa, panna počne, porodí syna a dá mu meno Immanuel.

Keď dal Boh prvýkrát zasľúbenie o Spasiteľovi, začal zjavovať konkrétnu pravdu o budúcom kráľovi cez prorokov. Viac ako 680 rokov pred narodením Ježiša Boh povedal prorokovi Izaiášovi, že Spasiteľ bude mať panenskú matku a bude sám Bohom v tele. Presnosť tohto jediného tvrdenia je zázračná, najmä vzhľadom na to, koľko rokov svet čakal na uskutočnenie zasľúbenia. Toto proroctvo je však iba jedným zo 108 proroctiev, ktoré sa naplnili Ježišovým narodením a životom.

čítať viac
  • 1
  • 2