Aktuálne oznamy

Prídte a zapojte sa do nezabudnuteľnej udalosti!

Prídte a zapojte sa do nezabudnuteľnej udalosti!

Spoločne si pripomíname: Deň obetí holokaustu v Europarku Púchov

Plagát nám prišiel a my sme plní očakávania! Chceme Vás srdečne pozvať na udalosť s názvom „Nezabudnuteľní susedia“ v deň obetí holokaustu a rasového násilia, 8. septembra 2023 o 14:30 hod. Miesto konania je náš Europark v Púchove

Táto udalosť je venovaná pamiatke obetí holokaustu a všetkých, ktorí trpeli v dôsledku rasového násilia. Chceme spoločne uctiť ich pamiatku a zdôrazniť význam vzájomného rešpektu, súcitu a porozumenia vo svete plnom rozmanitosti.

Pridajte sa k nám a zapojte sa do tohto dôležitého podujatia, ktoré nás spája a učí dôležitým hodnotám tolerancie a úcty k všetkým ľuďom.

Nech sa stane tento deň príležitosťou na vzdelávanie, spomienky a budovanie lepšieho sveta pre všetkých.

Tešíme sa na vás v Europarku Púchov, 8. septembra o 14:30 hod. 

čítať viac
Cirkevna daňAktuálne oznamy

Úhrada cirkevného príspevku | dane

V mene vedenia sa obraciame na členov nášho zboru s prosbou o úhradu cirkevnej dane/cirkevného príspevku, ako je to uvedené v našom zborovom štatúte, od 1. septembra bežného roku.

Na základe rozhodnutia zborového konventu je suma 10 eur na osobu.

Úhrada je možná osobne vo vestibule kostola pred alebo po skončení služieb Božích, – na základe dohovoru na farskom úrade, – alebo internetbankingom s uvedením mena rodiny a počtu členov.

IBAN         Slovenská sporiteľna

SK29 0900 0000 0000 6366 7662

SWIFT

GIBASKBX

63667662/0900

Spôsob úhrady:

Hotovosť – Farský úrad

Spôsob úhrady:

Naskenuj mobilom OR CODE

IBAN    Slovenská sporiteľna

SK29 0900 0000 0000 6366 7662

SWIFT

GIBASKBX

63667662/0900

čítať viac
Divadelné predstavenie Bejby Bajbl BandAktuálne oznamy

Divadelné predstavenie Bejby Bajbl Band

Divadelné predstavenie Bejby Bajbl Band
zdroj:www.ecavpuchov.sk

Divadelné predstavenie Bejby Bajbl Band

Cirkevný zbor ECAV Púchov v spolupráci s mestom Púchov a v spolupráci s Teatro Colorato Bratislava pripravili k začiatku školského roka 2023/24 darček pre všetky deti v podobe hudobno-divadelnej show pre celú rodinu s názvom BEJBY BAJBL BAND (Baby Bible Band).

Je to hudobno-divadelná show pre deti, rodičov i dospelých plná skvelých pesničiek a dobrej nálady s prvkami tieňového divadla.

čítať viac
  • 1
  • 2