Aktuálne oznamy

Rozpis služieb Božích počas Vianočných sviatkov 2021

Rozpis služieb Božích na Štedrý večer, 24. decembra – podľa dohody so zborovým presbyterstvom

o 15.00 hod.

Prihlasovanie je ukončené z dôvodu naplnenia kapacity

o 16.00 hod.

Prihlasovanie je ukončené z dôvodu naplnenia kapacity

o 17.00 hod.

Prihlasovanie je ukončené z dôvodu naplnenia kapacity

Záujemcov prosíme, aby sa na jednotlivé termíny prihlasovali či už osobne, telefonicky, mailom alebo cez Messanger

Rozpis služieb Božích na najbližšie obdobie:

čítať viac