Východný dištrikt

VD ECAV na Slovensku srdečne pozýva na 1. panelovú diskusiu

Východný dištrikt ECAV na Slovensku srdečne pozýva pri príležitosti otvorenia jubilejného roku 100 – tého výročia samostatnosti na 1. panelovú diskusiu na historickú tému: „100 listov života VD ECAV na Slovensku“.

Diskusia sa bude konať v nedeľu 23. 1. 2022 v Dvorane BÚ VD v Prešove o 17. 00 hod.

Do diskusie prijali pozvanie Peter Mihoč (biskup VD), Marián Damankoš (historik a sen. dozorca ŠZS) a Juraj Majo (vysokoškolský učiteľ na Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave). Hudobným hosťom je IL DUETTO.

čítať viac
Východný dištrikt

Téma: Zladení… Rozpráva Biskup Východného dištriktu

V posledných mesiacoch zažívame zložité udalosti. Každý deň sa v mnohých súvislostiach skloňujú slová nakazení, očkovaní, neočkovaní, prekonaní, zomrelí, unavení, poddimenzovaný stav zdravotníctva, uzavretí, atď.

Desaťdňový pobyt v karanténe neobišiel ani moju osobu, nakoľko vírus si nevyberá. Zastaviť pracovný život v hlave nebol jednoduchý proces, ale symptómy ma viedli cestou: nepodceň to. Ako očkovaný mal som mierne príznaky s krátkodobo zvýšenou teplotou. Napriek tomu priznávam, že celá situácia ma vnútorne značne rozladila, najmä ak každým dňom pribúdali správy o ďalších pozitívnych kolegoch a tisíckach nakazených. Zvlášť správa o vážnom stave brata farára Martina Vargovčáka.

čítať viac
Východný dištrikt

ZRUŠENÉ! Dištriktuálny deň VD ECAV na Slovensku 2021

Vážené cirkevné zbory, milí bratia a sestry,

Opäť sa Vám ozývame ohľadom našej avizovanej tradičnej vnútromisijnej aktivity DIŠTRIKTUÁLNY DEŇ VD ECAV NA SLOVENSKU 2021, ktorý sa mal  konať dňa 19. 9. 2021 (nedeľa) v Mestskom amfiteátri v Giraltovciach.

Dnes 8. 9. 2021 bola médiami zverejnená a vládou SR schválená nová COVID mapa v našej krajine, ktorá bude platiť v týždni od 13. 9. 2021.

čítať viac
Východný dištrikt

Dištriktuálny deň VD ECAV 2021 na Slovensku

Východný dištrikt ECAV na Slovensku srdečne pozýva na DIŠTRIKTUÁLNY DEŇ VD ECAV NA SLOVENSKU 2021, ktorý sa bude konat’ dňa 19. 9. 2021 (nedeľa) v Mestskom amfiteátri v Giraltovciach (Park mieru) so začiatkom o 9.30.

Téma stretnutia „Labyrint sveta a raj srdca“ vychádza z Ježišových slov: „Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia, a mnohí ňou vchádzajú; ale do života vedie tesná brána a úzka cesta, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú.“ (Mt 7,13-14)

čítať viac