Zbrieka pre Ukrajinu ECAVAktuálne oznamy

Predsedníctvo ECAV vyhlasuje zbierku na pomoc Ukrajine

Bratia a sestry, vyhlasujeme Zbierku pre Ukrajinu.

IBAN         Všeobecná úverová banka, a. s.

SK42 0200 0011 6900 0044 3012

VARIABILNÝ SYMBOL

663 300

ÚČEL PLATBY

Zbierka pre Ukrajinu

IBAN  Všeobecná úverová banka, a. s.

SK42 0200 0011 6900 0044 3012

VARIABILNÝ SYMBOL

663 300

ÚČEL PLATBY

Zbierka pre Ukrajinu

Vyzbieraná pomoc bude predovšetkým zaslaná Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Ukrajine (biskup Pawlo Schwarz, Odesa) na veľmi adresné použitie všetkým potrebným a v druhom rade bude určená na potreby riešenia utečeneckej krízy na Slovensku. O plnení účtu a použití prostriedkov budeme pravidelne informovať. Ďakujeme všetkým štedrým darcom!