Aktuálne oznamy

Výzva na finančnú podporu pre vdovu Gabrielu Marcinkovú

Vážení spoluobčania, členovia farností a ľudia dobrej vôle,

obraciame sa na Vás s prosbou aj o finančnú podporu pre Gabrielu Marcinkovú – vdovu po Miroslavovi Marcinkovi, so školopovinnými synmi, ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii.

Prosíme o možnosť finančne prispieť na tento účet patriaci pani Gabriele Marcinkovej či už prevodom na účet alebo vkladom na miestnej pošte.

Do poznámky pre prijímateľa prosíme uviesť text “DAR”

IBAN         Poštová banka, a.s.

SK67 6500 0000 0000 1596 0207

SWIFT

POBNSKBA

IBAN    Poštová banka, a.s.

SK67 6500 0000 0000 1596 0207

SWIFT

POBNSKBA