Východný dištrikt

VD ECAV na Slovensku srdečne pozýva na 1. panelovú diskusiu

Posledná akualizácia 12. februára 2022 o 14:12

Východný dištrikt ECAV na Slovensku srdečne pozýva pri príležitosti otvorenia jubilejného roku 100 – tého výročia samostatnosti na 1. panelovú diskusiu na historickú tému: „100 listov života VD ECAV na Slovensku“.

Diskusia sa bude konať v nedeľu 23. 1. 2022 v Dvorane BÚ VD v Prešove o 17. 00 hod.

Do diskusie prijali pozvanie Peter Mihoč (biskup VD), Marián Damankoš (historik a sen. dozorca ŠZS) a Juraj Majo (vysokoškolský učiteľ na Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave). Hudobným hosťom je IL DUETTO.

Diskusie je možné sa zúčastniť osobne v režime OP a je možné ju sledovať aj online a to na kanáli YouTube VD ECAV.