Oznamy

Prídte a zapojte sa do nezabudnuteľnej udalosti!

Prídte a zapojte sa do nezabudnuteľnej udalosti!

Spoločne si pripomíname: Deň obetí holokaustu v Europarku Púchov

Plagát nám prišiel a my sme plní očakávania! Chceme Vás srdečne pozvať na udalosť s názvom „Nezabudnuteľní susedia“ v deň obetí holokaustu a rasového násilia, 8. septembra 2023 o 14:30 hod. Miesto konania je náš Europark v Púchove

Táto udalosť je venovaná pamiatke obetí holokaustu a všetkých, ktorí trpeli v dôsledku rasového násilia. Chceme spoločne uctiť ich pamiatku a zdôrazniť význam vzájomného rešpektu, súcitu a porozumenia vo svete plnom rozmanitosti.

Pridajte sa k nám a zapojte sa do tohto dôležitého podujatia, ktoré nás spája a učí dôležitým hodnotám tolerancie a úcty k všetkým ľuďom.

Nech sa stane tento deň príležitosťou na vzdelávanie, spomienky a budovanie lepšieho sveta pre všetkých.

Tešíme sa na vás v Europarku Púchov, 8. septembra o 14:30 hod. 

čítať viac
Cirkevna daňAktuálne oznamy

Úhrada cirkevného príspevku | dane

V mene vedenia sa obraciame na členov nášho zboru s prosbou o úhradu cirkevnej dane/cirkevného príspevku, ako je to uvedené v našom zborovom štatúte, od 1. septembra bežného roku.

Na základe rozhodnutia zborového konventu je suma 10 eur na osobu.

Úhrada je možná osobne vo vestibule kostola pred alebo po skončení služieb Božích, – na základe dohovoru na farskom úrade, – alebo internetbankingom s uvedením mena rodiny a počtu členov.

IBAN         Slovenská sporiteľna

SK29 0900 0000 0000 6366 7662

SWIFT

GIBASKBX

63667662/0900

Spôsob úhrady:

Hotovosť – Farský úrad

Spôsob úhrady:

Naskenuj mobilom OR CODE

IBAN    Slovenská sporiteľna

SK29 0900 0000 0000 6366 7662

SWIFT

GIBASKBX

63667662/0900

čítať viac
Rozlucka_headerÚmrtie

Posledná rozlúčka s pánom Antonin Hošman

Parte Antonín Hošman

Rok narodenia:
1934

Dátum úmrtia:
01. September 2023

Posledná rozlúčka:
04. September 2023

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás opustil náš drahý brat v Kristu Antonin Hošman.

S naším drahým zosnulým sa spoločne rozlúčime v pondelok 04. Septembra 2023 o 15.00 hodine na cintoríne Lazy pod Makytou.

čítať viac
Oznamy

Dni obce Lazy pod Makytou 2023

Dni obce Lazy pod Makytou 2023
prevzaté z lazypodmakytou.sk

Dni obce LAZY POD MAKYTOU 2023

Hody sa nezadržateľne blížia a tento rok sme sa rozhodli spojiť ich s 425. výročím 1. písomnej zmienky o obci.

Touto cestou pozývame na celý program, ktorý bude zabezpečený v kultúrnom dome a vstup je voľný.

čítať viac
Rozlucka_headerÚmrtie

Posledná rozlúčka s pánom Milan Poliach

Rok narodenia:
1958

Dátum úmrtia:
25. August 2023

Posledná rozlúčka:
28. August 2023

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás opustil náš drahý brat v Kristu Milan Poliach.

S naším drahým zosnulým sa spoločne rozlúčime v pondelok 28. Augusta 2023 o 15.30 hodine na cintoríne Lazy pod Makytou – Dubková.

čítať viac