Pastierksy listCirkev

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku – Pamiatka reformácie 2022

Drahí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, drahá Evanjelická cirkev!

Prijmite od nás srdečné pozdravy pri tohtoročnej Pamiatke reformácie, pri jej malom jubileu – 505. výročí Lutherovho pamätného vystúpenia. Stojíme s vďačnosťou a v bázni pred Bohom nad tajomstvom cesty nášho spoločenstva dejinami. Pozývame vás, aby sme sa nechali poučiť a povzbudiť svojou vlastnou minulosťou. Pripomeňme si dianie v reformačnom wittenberskom prostredí pred päťsto rokmi, v roku 1522. Všimnime si tri dôležité udalosti. Veľmi aktuálne nás oslovujú pre náš dnešok!

Prvou je návrat Martina Luthera do Wittenbergu po desiatich mesiacoch jeho exilu na hrade Wartburg, v marci 1522. V jeho životopisoch nájdeme zmienku, že po návrate „bojoval proti obrazoborectvu“. Čo to znamená?

čítať viac
Rozlucka_headerÚmrtie

Posledná rozlúčka s Božena Jurčiová

Rok narodenia:
1935

Dátum úmrtia:
26. Október 2022

Posledná rozlúčka:
28. Október 2022

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás opustila naša spolusestra Božena Jurčiová rodená Šimková.

S našou drahou zosnulou sa spoločne rozlúčime v piatok 28. Októbra 2022 o 13.00 hodine na cintoríne v Lazoch pod Makytou.

čítať viac