Kycerskeho speivankyKýčerského spievanky

IX. ročník súťaže Kyčerského spievanky

Posledná akualizácia 9. decembra 2023 o 23:53

IX. ročník súťaže žiakov ZŠ a SŠ v prednese poézie,

konaný pri príležitosti 167. výročia narodenia básnika a národovca Pavla Kokeša – Kýčerského

Téma: Úcta k Bohu, láska k domovu a rodnému kraju.

Podmienky súťaže: Recitátor prednáša báseň naspamäť v rozsahu max. 5 minút.

Miesto konania: Dom histórie, Lazy pod Makytou.

Termín konania: I. adventná nedeľa

Uzávierka prihlášok:
  • pondelok, 27. november 2023 na adresu lazypodmakytou@gmail.com
DátumČasMiestoPrihlásenie
03. december 202314.15Dom histórie Lazy pod MakytouPrihlásiť sa

Organizačné a finančné zabezpečenie súťaže: Cestovné náklady spojené s účasťou na súťaži si hradí každý účastník sám. Občerstvenie bude zabezpečené.

Fotografie a videozáznam budú použité na archívne účely organizátorov a propagáciu podujatia.

Organizačné a finančné zabezpečenie súťaže: Cestovné náklady spojené s účasťou na súťaži si hradí každý účastník sám. Občerstvenie bude zabezpečené.

Fotografie a videozáznam budú použité na archívne účely organizátorov a propagáciu podujatia.