Posolstvo 11. Valného zhromaždenia Svetovej rady cirkvíCirkev

„Výzva konať spolu.“ – Posolstvo 11. Valného zhromaždenia Svetovej rady cirkví

Posolstvo 11. Valného zhromaždenia Svetovej rady cirkví

Svetová rada cirkvíje  spoločenstvo 352 členských cirkví vo viac ako 120 krajinách sveta. Reprezentujú vyše 560 miliónovkresťanov. Je to najväčšie a najrozmanitejšie spoločenstvo cirkví na svete apočet jej  členských cirkví stále rastie. Svetovárada cirkví je spoločenstvom cirkví, ktoré na základe Písma Svätého vyznávajú Pána Ježiša Krista ako Boha a Spasiteľa.Svetová rada cirkví vznikla po 2. svetovej vojne v roku 1948 a naša cirkev patrí  medzi zakladajúce cirkvi.

Úvodná poznámka: Každé valné zhromaždenie Svetovej rady cirkví vydáva posolstvo, ktorého cieľom je tlmočiťskúsenosť zhromaždenia a inšpirujúcu povahu jeho práce.

čítať viac
Kandidati GDCirkev

Volebný konvent – voľba generálneho dozorcu

Bratia a sestry, prinášame vám životopisy a osobné stanoviská kandidátov na post generálneho dozorcu ECAV.

Volebný konvent k voľbe generálneho dozorcu ECAV sa v našom zbore bude konať v nedeľu 18.9.2022 počas služieb Božích.

Kandidátov predstavujeme v abecednom poradí:

čítať viac
Rozlucka_headerÚmrtie

Posledná rozlúčka s pánom Ján Žilinka

Ján Žilinka

Rok narodenia:
1943

Dátum úmrtia:
31. August 2022

Posledná rozlúčka:
03. September 2022

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás opustil náš drahý brat v Kristu Ján Žilinka

S naším drahým zosnulým sa spoločne rozlúčime v sobotu 03.09.2022 o 10.00 hodine na cintoríne v Lazoch pod Makytou.

čítať viac