2. nedeľa po ZjaveníSlužby Božie

Hlavné služby Božie | 2. nedeľa po Zjavení

Posledná akualizácia 18. januára 2024 o 11:44

Hlavné služby Božie – 14. január 2024 | 2. nedeľa po Zjavení o 10.45 hod.

Téma: „“

Po skončení služieb Božích sa bude konať pracovné stretnutie presbyterstva.

Detská besiedka prebieha v zborovej miestnosti od 10.45 hod.