Cirkev

Zamyslime sa: Hovor o „Vianočnom zázraku“!

Text: Iz 7, 14

Preto vám sám Pán dá znamenie: Ajhľa, panna počne, porodí syna a dá mu meno Immanuel.

Keď dal Boh prvýkrát zasľúbenie o Spasiteľovi, začal zjavovať konkrétnu pravdu o budúcom kráľovi cez prorokov. Viac ako 680 rokov pred narodením Ježiša Boh povedal prorokovi Izaiášovi, že Spasiteľ bude mať panenskú matku a bude sám Bohom v tele. Presnosť tohto jediného tvrdenia je zázračná, najmä vzhľadom na to, koľko rokov svet čakal na uskutočnenie zasľúbenia. Toto proroctvo je však iba jedným zo 108 proroctiev, ktoré sa naplnili Ježišovým narodením a životom.

čítať viac
Cirkev

Relácie v RTVS: Duchovné horizonty a Evanjelický posol

Duchovné horizonty 4.12.2021 o 17:15 v Rádiu Regina

Čo to znamená, že advent je obdobím príchodu? Prečo máme na Vianoce stromček? Ako to vyzeralo v Betleheme, keď sa tam Ježiš narodil v jasliach? A prečo vlastne slávime Vianoce? O advente a nadchádzajúcich vianočných sviatkoch s evanjelickým farárom bratislavského cirkevného zboru Bratislava Dúbravka Liborom Bednárom.

čítať viac

Pastiersky list k Svätodušným sviatkom 2021

Milé sestry, milí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi.

Zoslaním Ducha Svätého začína nové, prelomové obdobie. Učeníci a nasledovníci Pána Ježiša Krista vychádzajú z uzavretého priestoru v Jeruzaleme, kde na modlitbách očakávali zoslanie Ducha. Ním naplnení zvestujú evanjelium – slobodne, radostne, zrozumiteľne. Mnoho ľudí uverilo v Pána Ježiša, činili pokánie a dali sa pokrstiť. Vzniká kresťanská cirkev.

čítať viac

10 composition techniques that wil2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincid unt ut laoreet dolore. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

čítať viac