Cirkev

Relácie v RTVS: Duchovné horizonty a Evanjelický posol

Posledná akualizácia 3. decembra 2021 o 15:25

Duchovné horizonty 4.12.2021 o 17:15 v Rádiu Regina

Čo to znamená, že advent je obdobím príchodu? Prečo máme na Vianoce stromček? Ako to vyzeralo v Betleheme, keď sa tam Ježiš narodil v jasliach? A prečo vlastne slávime Vianoce? O advente a nadchádzajúcich vianočných sviatkoch s evanjelickým farárom bratislavského cirkevného zboru Bratislava Dúbravka Liborom Bednárom.

Televízny posol 5.12.2021 o 14:00 na :rtv2

Scripture Union Slovakia a Detská misia sú dve misijné organizácie, ktoré pracujú s deťmi na Slovensku už od roku 1991. Obe mali a majú veľký vplyv na celé generácie ľudí naprieč mestami a denomináciami. Pri ich 30. výročí si v rámci relácie zaspomíname na ich začiatky a priblížime si ako to celé pokračovalo a pokračuje dodnes. A aké sú ich plány a sny? Na záver relácie si predstavíme podnety z prostredia cirkvi, ktoré by nemali ujsť našej pozornosti.