Východný dištrikt

Dištriktuálny deň VD ECAV 2021 na Slovensku

Východný dištrikt ECAV na Slovensku srdečne pozýva na DIŠTRIKTUÁLNY DEŇ VD ECAV NA SLOVENSKU 2021, ktorý sa bude konat’ dňa 19. 9. 2021 (nedeľa) v Mestskom amfiteátri v Giraltovciach (Park mieru) so začiatkom o 9.30.

Téma stretnutia „Labyrint sveta a raj srdca“ vychádza z Ježišových slov: „Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia, a mnohí ňou vchádzajú; ale do života vedie tesná brána a úzka cesta, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú.“ (Mt 7,13-14)

Dištriktuálny deň bude mať tradične 2 časti: 9. 30 – Slávnostné Služby Božie (aj v priamom prenose RTVS na Trojke), 13. 30 – Divadelné predstavenie divadla Exodus „Tajomný labyrint“. Pre deti bude pripravený počas Služieb Božích detský program a v obedňajšej prestávke interaktívne divadelné predstavenie „Edo Drewo a lesné víly“. V obedňajšej prestávke budú môcť účastníci využiť moderovanú prehliadku ev. a. v. kostola v Giraltovciach, ako aj využiť pripravené stánky s občerstvením príp. reštaurácie v meste Giraltovce (mapka bude súčasťou bulletinu, ktorý dostane každý účastník aj s celým pripravovaným programom).

Pre zabezpečenia parkovania žiadame všetky organizované skupiny z cirkevných zborov, ktorý prídu autobusmi, aby to nahlásili do 15. 9. 2021 na sekretariáte BÚ VD (tel.: +421 51/772 25 15; e- mail: sekretariat@ecav.sk).

Rovnako žiadame ordinovaných, aby nahlásili svoju účasť na sekretariáte BÚ VD a doniesli si so sebou luteráky. Ordinovaní sa stretnú v spoločenskej miestnosti vedľa amfiteátra podľa pokynov organizátorov.

Podujatie sa uskutoční. v predpokladanom režime „Základ” (teda bez akýchkoľvek obmedzení), ale v prípade zhoršenia aj v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19), čo bude vopred oznámené. V prípade výrazného zhoršenia pandemickej situácie bude stretnutie v predstihu zrušené a bude to verejne oznámené.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Peter Mihoč (biskup VD), Ľubomír Pankuch (dozorca VD) a Marek Cingeľ (predseda VMV VD)