Východný dištrikt

ZRUŠENÉ! Dištriktuálny deň VD ECAV na Slovensku 2021

Vážené cirkevné zbory, milí bratia a sestry,

Opäť sa Vám ozývame ohľadom našej avizovanej tradičnej vnútromisijnej aktivity DIŠTRIKTUÁLNY DEŇ VD ECAV NA SLOVENSKU 2021, ktorý sa mal  konať dňa 19. 9. 2021 (nedeľa) v Mestskom amfiteátri v Giraltovciach.

Dnes 8. 9. 2021 bola médiami zverejnená a vládou SR schválená nová COVID mapa v našej krajine, ktorá bude platiť v týždni od 13. 9. 2021.

Po komunikácii s príslušným RÚVZ Svidník môžeme akciu zorganizovať v režime „Základ“ (teda bez akýchkoľvek obmedzení) ako kultúrnu akciu len s počtom účastníkov (vrátane organizačného štábu, divadelníkov a ďalších) max. do 500 ľudí, čo je nepostačujúce, keďže očakávame väčší počet a tých, ktorí by boli nad tento limit, by sme na akciu nemohli vpustiť. Akciu by sme mohli organizovať aj v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19) s počtom účastníkov max. do 1000, avšak pri slabej zaočkovanosti, nutnosti vlastného financovania PCR alebo AG testu či možnej nedostupnosti testovacieho miesta, najmä u starších nemáme istotu, že všetci účastníci budú spĺňať podmienky režimu OTP a boli by sme neradi, ak by vznikli ráno pred samotnou akciou konfliktné situácie.

Preto sme sa so všetkou vážnosťou a zodpovednosťou rozhodli Dištriktuálny deň VD 20221 v pripravovanej podobe zrušiť.

Ponúkame však všetkým televízne Služby Božie z Chrámu sv. Trojice z Prešova, ktoré bude vysielať RTVS na Trojke v nedeľu 19. 9. 2021 o 9. 30 s témou DD VD 2021 „Labyrint sveta a raj srdca“. Vzhľadom na to, že aj okres Prešov je budúci týždeň v oranžovej farbe (čo tiež prináša obmedzenie počtu účastníkov), budú Služby Božie určené len pre účastníkov z domáceho prešovského cirkevného zboru.

S bratským pozdravom

Mgr. Peter Mihoč (biskup VD ECAV)
Ing. Ľubomír Pankuch (dozorca VD ECAV)
Mgr. Marek Cingeľ (predseda VMV VD)