Rozlucka_headerÚmrtie

Posledná rozlúčka so Zdenek Valášek

Dátum narodenia:
1. Január 2020

Dátum úmrtia:
1. Január 2020

Posledná rozlúčka:
04.11.2021

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás opustil náš drahý brat v Kristu Zdenek Valášek.

S naším drahým zosnulým sa spoločne rozlúčime vo štvrtok 04.11.2021 o 13.00 hodine na cintoríne v Lazoch pod Makytou.

čítať viac
Rozlucka_headerÚmrtie

Posledná rozlúčka s Ľuboslava Kniežová

Dátum narodenia:
1. Január 2020

Dátum úmrtia:
1. Január 2020

Posledná rozlúčka:
23.10.2021

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás opustila naša spolusestra Ľuboslava Kniežová rodená Mudráková.

S našou drahou zosnulou sa spoločne rozlúčime v sobotu 23.10.2021 o 15.00 hodine na cintoríne v Lazoch pod Makytou.

čítať viac
služby BožieSlužby Božie

Služby Božie | 22. nedeľa po Svätej Trojici

22. nedeľa po Svätej Trojici, 31. október 2021 a Pamiatka reformácie

Z dôvodu zastupovania sa uskutočnia iba jedny služby Božie o 10.45 hod.

Okres Púchov sa ešte v tú nedeľu nachádza v červenom semafore. Pred vstupom do kostola bude br. dozorca pri vyplnení alebo aktualizovaní povinného zoznamu účastníkov, ktorý sa vykonáva podľa nariadenia vlády Vyhláškou č. 241 a 254 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a ktorý slúži výlučne pre potreby RÚVZ, na jeho vyžiadanie. Prekrytie citlivých údajov čistým papierom je v rámci GDPR súčasťou tzv. Politiky čistého stola. Zoznam je inak uložený v zborovom archíve v uzamykateľnej skrinke.

čítať viac
Rozlucka_headerÚmrtie

Posledná rozlúčka s Jozefom Juřicom

Dátum narodenia:
1. Január 2020

Dátum úmrtia:
1. Január 2020

Posledná rozlúčka:
02.10.2021

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás opustil náš drahý brat v Kristu Jozef Juřica.

S naším drahým zosnulým sa spoločne rozlúčime v sobotu 02.10.2021 o 16.30 hodine na cintoríne v Lazoch pod Makytou.

čítať viac
Východný dištrikt

ZRUŠENÉ! Dištriktuálny deň VD ECAV na Slovensku 2021

Vážené cirkevné zbory, milí bratia a sestry,

Opäť sa Vám ozývame ohľadom našej avizovanej tradičnej vnútromisijnej aktivity DIŠTRIKTUÁLNY DEŇ VD ECAV NA SLOVENSKU 2021, ktorý sa mal  konať dňa 19. 9. 2021 (nedeľa) v Mestskom amfiteátri v Giraltovciach.

Dnes 8. 9. 2021 bola médiami zverejnená a vládou SR schválená nová COVID mapa v našej krajine, ktorá bude platiť v týždni od 13. 9. 2021.

čítať viac
Východný dištrikt

Dištriktuálny deň VD ECAV 2021 na Slovensku

Východný dištrikt ECAV na Slovensku srdečne pozýva na DIŠTRIKTUÁLNY DEŇ VD ECAV NA SLOVENSKU 2021, ktorý sa bude konat’ dňa 19. 9. 2021 (nedeľa) v Mestskom amfiteátri v Giraltovciach (Park mieru) so začiatkom o 9.30.

Téma stretnutia „Labyrint sveta a raj srdca“ vychádza z Ježišových slov: „Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia, a mnohí ňou vchádzajú; ale do života vedie tesná brána a úzka cesta, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú.“ (Mt 7,13-14)

čítať viac
Cirkev

Seniorátny konvent Turčianskeho seniorátu 2021

V nedeľu 22.8.2021 od 14:30 hod. sa konal v ECAV kostole Žilina Seniorátny konvent TUS za účasti zástupcov všetkých 22 cirkevných zborov.

Konvent prebiehal podľa zaužívaných zvyklostí. V úvode nás privítal brat seniorálny dozorca TUS Ivan Trepáč. Úvodnú pobožnosť a zamyslenie mal domáci brat farár a senior TUS Marian Kaňuch.

Po zriadení konventu seniorátnym dozorcom sme sa už venovali samotnému rokovaniu.  Účastníci dostali všetky správy vopred a tak sa mohli dobre pripraviť na konvent.

čítať viac
Detská besiedka

Tlačivá pre náš detský denný letný tábor 2021

Vážení rodičia,
v mene organizátorov nášho letného detského tábora (26.-30. júl 2021 v Škole v prírode) sa obraciame na vás s prosbou vytlačiť si tlačivá a priniesť obe v deň nástupu do tábora dňa 26. júla.

Prvé tlačivo lekárskeho potvrdenia prosíme dať potvrdiť u svojej obvodnej lekárky v týždni pred táborom.
Uvedené čisté tlačivá sú k dispozícii i na našom farskom úrade.

čítať viac