4 nedeľa po Veľkej nociSlužby Božie

Hlavné služby Božie | IV. nedeľa po Veľkej noci

Posledná akualizácia 9. mája 2023 o 15:25

Hlavné služby Božie – 07. máj 2023 | IV. nedeľa po Veľkej noci o 10.45 hod.

Téma: „Zasľúbenie Ducha Svätého“

Sviatosť Večere Pánovej sa bude prisluhovať o 09.15 hod. v kostole.

Po skončení služieb Božích sa uskutoční nácvik spevokolu Prameň.

Detská besiedka sa koná so začiatkom o 10.45 hod. v zborovej miestnosti.