Ofera pre ukrajinuOznamy

Ofera venovaná na pomoc Ukrajine

Posledná akualizácia 11. marca 2022 o 00:08

Ofera z dnešných služieb Božích z Evanjelického a.v. cirkevného zboru Lazy pod Makytou venovaná na pomoc Ukrajine činila sumu 72 eur 🙂❤️