Rozlucka_headerÚmrtie

Posledná rozlúčka s Anna Hachranová

Rok narodenia:
1955

Dátum úmrtia:
19. Január 2022

Posledná rozlúčka:
22. Január 2022

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás opustila naša spolusestra Anna Hachranová rodená Hachranová.

S našou drahou zosnulou sa spoločne rozlúčime v sobotu 22. Januára 2022 o 09.00 hodine na cintoríne v Lazoch pod Makytou.

čítať viac
Rozlucka_headerÚmrtie

Posledná rozlúčka s Františka Malová

Dátum narodenia:
1. Január 2020

Dátum úmrtia:
1. Január 2020

Posledná rozlúčka:
01.12.2021

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás opustila naša spolusestra Františka Malová rodená Jurisová.

S našou drahou zosnulou sa spoločne rozlúčime v sobotu 01.12.2021 o 15.00 hodine na cintoríne v Lazoch pod Makytou.

čítať viac
Rozlucka_headerÚmrtie

Posledná rozlúčka so Zdenek Valášek

Dátum narodenia:
1. Január 2020

Dátum úmrtia:
1. Január 2020

Posledná rozlúčka:
04.11.2021

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás opustil náš drahý brat v Kristu Zdenek Valášek.

S naším drahým zosnulým sa spoločne rozlúčime vo štvrtok 04.11.2021 o 13.00 hodine na cintoríne v Lazoch pod Makytou.

čítať viac
Rozlucka_headerÚmrtie

Posledná rozlúčka s Ľuboslava Kniežová

Dátum narodenia:
1. Január 2020

Dátum úmrtia:
1. Január 2020

Posledná rozlúčka:
23.10.2021

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás opustila naša spolusestra Ľuboslava Kniežová rodená Mudráková.

S našou drahou zosnulou sa spoločne rozlúčime v sobotu 23.10.2021 o 15.00 hodine na cintoríne v Lazoch pod Makytou.

čítať viac
Rozlucka_headerÚmrtie

Posledná rozlúčka s Jozefom Juřicom

Dátum narodenia:
1. Január 2020

Dátum úmrtia:
1. Január 2020

Posledná rozlúčka:
02.10.2021

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás opustil náš drahý brat v Kristu Jozef Juřica.

S naším drahým zosnulým sa spoločne rozlúčime v sobotu 02.10.2021 o 16.30 hodine na cintoríne v Lazoch pod Makytou.

čítať viac
  • 1
  • 2