Rozlucka_headerÚmrtie

Posledná rozlúčka s pánom Jaroslav Marcinko

parte Jaroslav Marcinko

Rok narodenia:
1972

Dátum úmrtia:
03. November 2023

Posledná rozlúčka:
06. November 2023

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás opustil náš drahý brat v Kristu Jaroslav Marcinko.

Spievanie bude v nedeľu 05. Novembra 2023 o 16.00 hodine v Zborovej miestnosti – Lazy pod Makytou.

S naším drahým zosnulým sa spoločne rozlúčime v pondelok 06. Novembra 2023 o 12.00 hodine na cintoríne Lazy pod Makytou.