Hlavné služby 6 pôstna nedeľaSlužby Božie

Hlavné služby Božie | 6. nedeľa pôstna | Pašie

6. nedeľa pôstna tzv. Kvetnú nedeľu – 10. apríl 2022
Téma: „Služobník Hospodinov“

Obsahovú náplň bude tvoriť čítanie pašiových textov a spievanie pašiových piesní.

Sviatosť Večere Pánovej sa bude prisluhovať o 09.15 hod. v kostole.

Detská besiedka sa uskutoční o 10.45 hod. v zborovej miestnosti.

čítať viac
Hlavné služby 5 pôstna nedeľaSlužby Božie

Hlavné služby Božie | 5. nedeľa pôstna | Pašie

5 nedeľa pôstna tzv. Smrtná nedeľu – 03. apríl 2022
Téma: „Pravý Veľkňaz“

Obsahovú náplň bude tvoriť čítanie pašiových textov a spievanie pašiových piesní.
Detská besiedka sa uskutoční o 10.45 hod. v zborovej miestnosti.

Služby Božie sa až do odvolania budú konať bez obmedzení pre všetkých veriacich.

čítať viac