služby BožieSlužby Božie

Služby Božie | V V. nedeľu po Zjavení

5. nedeľa po Zjavení – 06. február 2022
Téma: „Ježišovo premenenie“

Služby Božie pre 100 prítomných v režime „OP“ sa uskutočnia o 10.45 hod. Pred vstupom do kostola bude uvedené doklady kontrolovať br. dozorca.

Pre tých, ktorí nespĺňajú podmienku „OP“ bude kostol otvorený na individuálne modlitby a stíšenie pre max. 6 osôb /s respirátorom/ od 09.45 hod. do 10.05 hod. a od 10.05 do 10.25 hod.

čítať viac
služby BožieSlužby Božie

Služby Božie | V IV. nedeľu po Zjavení

4. nedeľa po Zjavení – 30. január 2022
Téma: „Moc Pánova pri nás“

Služby Božie pre 100 prítomných v režime „OP“ sa uskutočnia o 10.45 hod. Pred vstupom do kostola bude uvedené doklady kontrolovať br. dozorca.

Pre tých, ktorí nespĺňajú podmienku „OP“ bude kostol otvorený na individuálne modlitby a stíšenie pre max. 6 osôb /s respirátorom/ od 09.45 hod. do 10.05 hod. a od 10.05 do 10.25 hod.

čítať viac
služby BožieSlužby Božie

Služby Božie | V III. nedeľu po Zjavení

3. nedeľa po Zjavení – 23. január 2022
Téma: „Dobrým premáhaj zlé“

Služby Božie pre 100 prítomných v režime „OP“ sa uskutočnia o 10.45 hod. Pred vstupom do kostola bude uvedené doklady kontrolovať br. dozorca.

Pre tých, ktorí nespĺňajú podmienku „OP“ bude kostol otvorený na individuálne modlitby a stíšenie pre max. 6 osôb /s respirátorom/ od 09.45 hod. do 10.05 hod. a od 10.05 do 10.25 hod.

čítať viac
služby BožieSlužby Božie

Služby Božie | V II. nedeľu po Zjavení

2. nedeľa po Zjavení – 16. január 2022
Téma: „Ježišova prítomnosť pasväcuje domácnosť“

Služby Božie pre 30 prítomných v režime „OP“ sa uskutočnia o 10.45 hod. Pred vstupom do kostola bude uvedené doklady kontrolovať br. dozorca.

Pre tých, ktorí nespĺňajú podmienku „OP“ bude kostol otvorený na individuálne modlitby a stíšenie pre max. 6 osôb /s respirátorom/ od 09.45 hod. do 10.05 hod. a od 10.05 do 10.25 hod.

čítať viac
služby BožieSlužby Božie

Služby Božie | V IV. nedeľu adventnú

Služby Božie v nedeľu, 19. decembra, na IV. nedeľu adventnú sa uskutočnia v režime OP, teda očkovaní a prekonaní pre max. 30 prítomných v dvoch časoch – o 09.30 hod. a o 10.45 hod.

  • Počet prihlásených ku 12.12. na termín 09.30 hod. – 1
  • Počet príhlásených na termín 10.45 hod. – 16

Pre záujemcov, ktorí nespĺňajú OP, bude kostol otvorený na indiviuálne stíšenie od 09.00 – 09.20 hod.

čítať viac
služby BožieSlužby Božie

Služby Božie | V III. nedeľu adventnú

3. nedeľa adventná – 12. december 2021
Téma: „Pripravovateľ cesty Pánovi“

Služby Božie pre 30 prítomných v režime „OP“ sa uskutočnia o 10.45 hod. O navýšení počtu služieb Božích pre ďalšiu nedeľu sa spolu dohodneme po skončení týchto služieb Božích. Pred vstupom do kostola bude uvedené doklady kontrolovať br. dozorca.

Pre tých, ktorí nespĺňajú podmienku „OP“ bude kostol otvorený na individuálne modlitby a stíšenie pre max. 6 osôb /s respirátorom/ od 09.45 hod. do 10.05 hod. a od 10.05 do 10.25 hod.

čítať viac