Rozlucka_headerÚmrtie

Posledná rozlúčka s pánom Ján Gabčan

Ján Gabčan Parte

Rok narodenia:
1946

Dátum úmrtia:
12. Január 2023

Posledná rozlúčka:
17. Január 2023

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás opustil náš drahý brat v Kristu Ján Gabčan.

Spievanie bude v pondelok 16.01.2023 o 16.00 hodine v Zborovej sieni – Lazy pod Makytou.

S naším drahým zosnulým sa spoločne rozlúčime v utorok 17. Januára 2023 o 15.00 hodine na cintoríne v časti obce Lazy pod Makytou – Dubková.