Kycerskeho speivankyKýčerského spievanky

IX. ročník súťaže Kyčerského spievanky

IX. ročník súťaže žiakov ZŠ a SŠ v prednese poézie,

konaný pri príležitosti 167. výročia narodenia básnika a národovca Pavla Kokeša – Kýčerského

Téma: Úcta k Bohu, láska k domovu a rodnému kraju.

Podmienky súťaže: Recitátor prednáša báseň naspamäť v rozsahu max. 5 minút.

Miesto konania: Dom histórie, Lazy pod Makytou.

Termín konania: I. adventná nedeľa

čítať viac
Dorast

VIII. ročník súťaže žiakov Základnej školy a SŠ Kýčerského spievanky

Kýčerského-spievanky
kycersky.ecav.eu

VIII. ročník súťaže žiakov ZŠ a SŠ v prednese poézie,

konaný pri príležitosti 166. výročia narodenia básnika a národovca Pavla Kokeša – Kýčerského

Téma: Úcta k Bohu, láska k domovu a rodnému kraju.

Poslanie: Poslaním súťaže je motivovať žiakov ZŠ a SŠ k spoznávaniu poetickej tvorby s duchovnou tematikou a podnietiť ich k rozvíjaniu duchovných, konzervatívnych a vlasteneckých hodnôt.

Miesto konania: Dom histórie, Lazy pod Makytou.

Termín konania: I. adventná nedeľa, 27. november 2022, o 14.15 h

čítať viac